OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. februar 2017

Naturstyrelsen har aktiveret jægernes olieberedskab

Naturstyrelsen har netop givet bemyndigelse til, at et korps af frivillige jægere kan aflive de fugle, der er ramt af olieudslippet. Arbejdet vil primært foregå ved Fyns Hoved, As Vig og Endelave.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: John Friborg

Danmarks Jægerforbund har et samarbejde med Naturstyrelsen, hvor et korps af frivillige jægere står klar til at hjælpe med for eksempel aflivning af fugle ved olieudslip. Tidligere har vi skrevet, at de indledene skridt til at aktivere korpset, var blevet taget, men nu har Naturstyrelsen givet bemyndigelse til, at det frivillig korps kan begynde arbejdet med at aflive de fugle, der lider under at være indsmurt i olie.

Det meddeler Naturstyrelsen på Facebook, Twitter og på deres hjemmeside.

Indsatsen er målrettet de områder, hvor der er fundet flest ramte fugle. Fuglene bliver aflivet fra land, og der er også givet bemyndigelse til, at de frivillige jægere må foretage aflivninger på og fra privat grund.

Jægerne står klar til at hjælpe

- Det er en rigtig træls måde at omgås naturen og fuglene på, men når uheldet er sket, er det rart, at vi kan bidrage med de færdigheder, vi som jægere har, til at afhjælpe situationen. Vi er rigtig glade for at kunne hjælpe til, når naturen trænger. Hvis fuglene får olie på sig, er det desværre en lidelsesfuld og langvarig død, de kan se frem til. Vi mener ikke, de skal ligge og lide, så det vil vi naturligvis gerne afhjælpe, siger John Friborg, der er formand for Strand- og Havjagtsudvalget i Danmarks Jægerforbund.

Det frivillige korps af jægere bliver håndteret af Naturstyrelsens lokale vildtkonsulenter. 

Arbejdet med at finde netop de frivillige, der har tid i de kommende døgn, er godt igang. Det drejer sig om ganske få jægere, og Naturstyrelsen ved endnu ikke, hvor lang tid indsatsens skal stå på. Naturstyrelsen udleverer derudover de nødvendige remedier og information til jægernes arbejde.

Hvad gør du, hvis du ser en olieramt fugl

Naturstyrelsen opfordrer fortsat private, der har set levende fugle indsmurt i olie på strandene, til at indberette det til styrelsens lokale vildtkonsulenter.

Finder du en levende fugl med olie på sig på stranden, kan sende en mail med et billede af fuglen samt en så præcis stedangivelse som muligt fx navnet på den nærmeste vej eller GPS-koordinater.

Jylland: Lars Bruun Hansen tlf. +45 40300576, e-mail: LBH@nst.dk
Fyn: Lars Erlandsen Brun, tlf. +45 21490023, e-mail: LEB@nst.dk

Billeder fra As Vig

John Friborg har besøgt As Vig ved Juelsminde, hvor han har taget en række billeder.

- Det ser ud til, at olien er sunket ned og hænger i ålegræsset. Det river sig så løs fra bunden og driver mod land, hvor fuglene risikerer at bliver smut ind i olien. Det betyder også, at man ikke ser de klassiske oliekatastrofebilleder af bræmme med olie i vandet og ved stranden, forklarer han.

Du kan se billederne fra As Vig her.

Olieindsmurt ålegræs.

Olieindsmurt ålegræs.