OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. oktober 2017

Minister vil stoppe rovfugledrab – DJ bakker op

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil indkalde Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Skovforening til en drøftelse af, hvordan man kan stoppe de ulovlige drab på rovfugle. Danmarks Jægerforbund er yderst tilfredse med ministerens initiativ og ser frem til at få taget hånd om et alvorligt problem, som skader jagtens omdømme.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
Foto: Poul Blicher Andersen, DOF

Ulovlige drab på rovfugle skal stoppes. Det skriver Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse, som du kan læse i sin helhed her:

Minister: Rovfugledrab skal stoppes

DOF, Danmarks Jægerforbund, Landbrug og Fødevarer og Dansk Skovforening skal hjælpe med at finde løsninger, så ulovlige drab på rovfugle bliver stoppet.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil sætte ind over for ulovlige drab på rovfugle. Alene i 2017 har der været fire kendte tilfælde, hvor rovfugle som glenter og havørne er blevet forgiftet, eller man har udlagt gift eller brugt en ulovlig rovfuglefælde. Politiet efterforsker for øjeblikket flere sager.

Ministeren vil nu indkalde Danmarks Jægerforbund, Landbrug og Fødevarer, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Skovforening til en drøftelse af, hvordan man kan stoppe de ulovlige drab på rovfugle.

- Det er uacceptabelt, at vi gang på gang skal se billeder af ulovligt dræbte rovfugle. Der skal sættes en stopper for, at totalfredede rovfugle forgiftes med blandt andet bladan og nervegift, der for længst er forbudt. Vi har allerede en task force i ministeriet, som i år har været ude på cirka 75 fasanudsætningspladser for blandt andet at kontrollere mistænkelige forhold. Men der er behov for, at vi sammen med interessenterne undersøger, om vi kan gøre endnu mere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

På mødet med organisationerne skal det blandt andet drøftes, hvordan man kan opklare og gennemføre sanktioner overfor de ansvarlige bag rovfugledrabene.

- Man skal være meget samvittighedsløs for at begå disse rovfugledrab. Giften risikerer ikke kun at skade rovfugle, men også mennesker og hunde, der uforvarende kommer i kontakt med giften, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og fortsætter:                                                                                             

- Ulovlighederne kan skade omdømmet for mange i blandt andet jægerkredse, som i medierne ofte kædes sammen med lovovertrædelserne. Derfor er jeg meget interesseret i at høre, hvordan organisationerne kan bidrage til, at vi kan komme problemet med forgiftning af rovfugle til livs, siger Esben Lunde Larsen.

Miljø- og Fødevareministeriets task force er et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og DTU-Veterinærinstituttet. De rykker ud til sager, hvor der findes forgiftede rovfugle.  I 2017 har task forcen været ude på cirka 75 fasanudsætningspladser, hvor der i tillæg til de almene veterinære forhold også er blevet kontrolleret for udlagte fugle eller andre mistænkelige forhold.

Anklagemyndigheden kan beslutte at retsforfølge en lodsejer, hvis der findes ulovlige rovfuglefælder eller gift på grunden, men det vil bero på en konkret vurdering af situationen.

DJ tilfredse med ministerens udmelding

De alvorlige naturforbrydelser som f.eks. forgiftning af rovfugle er forkastelige, og de er dybt skadelige for jagtens omdømme – uanset hvem forbryderne er. For hver gang en rovfugl dræbes på ulovlig vis, eller der opdages ulovlige fælder eller udlagt gift, så mistænkes jægerne som nogle af de første. 

Derfor er formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen yderst tilfreds med ministerens udmelding.

- Der er ingen, som er mere interesseret i at får stoppet de her meget alvorlige naturforbrydelser, end vi jægere. De her giftdrab og ulovlig fældefangst strider imod alt, hvad vi står for som naturelskere og jægere, og derfor ser jeg frem til, at vi i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Skovforening kan drøfte nogle løsninger, hvor jeg er sikker på, at øgede sanktioner er én af løsningerne, siger Claus Lind Christensen.

LÆS OGSÅ:

Jægerformand tager skarp afstand fra ulovlig fældefangst 

Giftsagerne skader jagtens omdømme

Vi tager skarpt afstand fra forgiftning af rovfugle

Hvem spreder giften carbofouran i naturen?