OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. juni 2017

Miljø- og Fødevareministeren har vedtaget nye jagttider på krondyr

Fra den 1. juli 2017 gælder nye jagttider for krondyr i Danmark. Vi bringer her ministerens pressemeddelelse og den nye bekendtgørelse.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Opdateret 30. august 2017: Du kan finde et interaktivt oversigtskort over de generelle og lokale jagttider på kronvildt her.

De har været længe undervejs, men nu er de her – de nye jagttider på krondyr.

Formand for Danmarks Jægerforbunds Hjortevildtudvalg Norbert F. V. Ravnsbæk glæder sig over de nye jagttider:

- Fra Danmarks Jægerforbund kan vi kun bifalde, at ministeren nu sikrer jagttider, som afspejler de ønsker, der hersker i store dele af landet om, at de dyr, som ønskes nedlagt i mindre omfang (ældre kronhjorte), afkortes på jagttiden, og de dyr, som til syvende og sidst udgør produktionsapparatet (kalve og til dels hinder), får forlænget jagttid.

- Selvfølgelig kan vi som jægere godt begræde, at brunstjagten på kronhjort større/ældre end spidshjort nu i realiteten bliver fortid. Dog vil der i de forvaltningsområder, hvor man i grupperne har kunnet opnå enighed, indstille yderlige to ugers jagttid, som skal være sammenhængende og placeres mellem den 1.9. og den 15.10.

- Og endelig kan vi fra Danmarks Jægerforbund kun glæde os over, at den regionale indflydelse også har fået plads i den ny bekendtgørelse, og de frivillige ordninger forbliver en del af selve opgaven. Lokal indflydelse og frivillighedsprincippet er og har altid været én af Jægerforbundets dyder, siger Norbert F. V. Ravnsbæk.

Du kan læse miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens pressemeddelelse her

Du kan læse bekendtgørelsen med tilhørende kort over de forskellige jagttider i de forskellige regioner her.

Jægerforbundet følger i vores medier op på de nye jagttider henover sensommeren.

Du kan også få et hurtigt overblik over de regionale jagttider her.