OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. april 2017

Hvor mange nye jægere er vi?

Den store interessen for jagt afspejler sig i op mod 7.000 tilmeldte til jagttegnskurser, men blot cirka 2.500 kommer gennem nåleøjet ved haglskydeprøven. Antallet af "længselsjægere" vokser og vokser, altså jægere, som ikke har bestået haglskydeprøven.

Tekst: Jes Skadborg Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Flemming Højer

Med indførelsen af den obligatoriske jagtprøve i 1967 blev der givet et tydeligt tegn om, at jægere skulle besidde en række kompetencer, for sikkerhedsmæssigt og etisk at kunne drive forsvarlig jagt. Før den tid var jagttegnet en afgift man betalte uden forudgående prøve, sådan som det gælder fisketegnet i dag.

Herefter ændrede den obligatoriske jagtprøve sig ikke nævneværdigt i en lang årrække, men i takt med at samfundet ændrede sig, skete der noget. Jægere var ikke længere opvokset med naturen som et bagtæppe i barndommen, og den deraf nødvendige viden i forhold til jagten, som før havde været en naturlig del af opdragelsen, måtte ændres til bevidst læring. Disse samfundsændringer og stigningen i antallet af jagttegnsaspiranter førte således til indførelsen af en ny jagtprøve i 2014.

Haglskydeprøven indført

Det generelle positive opsving for jagten fortsatte, men med ændringerne i 2014 opstod en ny virkelighed for landets jagttegnsaspiranter, som er navnet på en elev, der i færd med at skaffe sig et jagttegn.

Den teoretiske del af jagtprøven tager nu udgangspunkt i et pensum ud fra en vejledning, og spørgsmålene ved prøven er ukendte for aspiranten. Den praktiske del af jagtprøven har ikke ændret sig ved overgangen til den nye jagtprøve. Men fra 2014 har alle jægere skullet bestå en haglskydeprøve efter bestået jagtprøve for at udøve jagt.

Haglskydeprøven er en duelighedsprøve, hvor jægeren som minimum skal ramme seks ud af 18 lerduer fordelt på tre poster.

Antal jægere

Blandt både jægere og ikke-jægere hersker der ingen tvivl om, at jagt i dag er meget populært. Inden for alle samfundslag og aldersgrupper er interessen for jagt støt stigende, og i den brede befolkning nyder jagtens idé og væsen stor anerkendelse. Populære Tv-shows og naturpersonligheder har skabt et forbindingsled fra det moderne bymenneske til naturen. Vi vil i højere og højere grad gerne vide noget om den mad vi spiser, og kompetencer målrettet indsamling fra jord til bord er i høj kurs.

Men hvorledes ser det egentlig ud med antallet af nye jægere de seneste år? På baggrund af tal oplyst fra Naturstyrelsen er det muligt at se udviklingen af antallet af nye jægere i Danmark.

”Længselsjæger”

Vi har i Danmark nu en helt ny kategori af jægere – ”længselsjægerne” – dem som har bestået jagtprøven, men som endnu ikke kan gå på jagt, fordi de ikke har bestået haglskydeprøven. Denne gruppe bliver større år for år. Alene siden 2014 er gruppen vokset til cirka 5.100 jægere!

I teorien kan man være ”længselsjæger” lige så længe man har lyst, inden for den 10-årige periode af bestået jagtprøve, blot man betaler jagttegnsafgiften rettidigt.

Hvordan kommer jeg videre?

Danmarks Jægerforbund arbejder aktivt for, at alle nye jægere får de bedst mulige betingelser for at kunne bestå haglskydeprøven, og dermed få indløst sit jagttegn.

I foreninger og på skydebaner over hele landet står et væld af imødekommende instruktører og andre frivillige klar til at hjælpe med at lære dig den spændende kunst at skyde med haglgevær.

For en ny jæger, ung eller gammel, kan det dog være en lidt angstprovokerende handling at troppe op på skydebanen og spørge efter hjælp fra de garvede. Men som med så mange andre hverdagsudfordringer er tanken om det ofte det værste. Rådet herfra er klart; tag på skydebanen eller i foreningen og vær åben omkring dit erfaringsniveau.

Spørg venligt og direkte om hjælp hos instruktørerne, og du vil med stor sandsynlighed møde den sparring du søger.

"Enetimer" på skydebanen

Alternativt kan du skabe kontakt med andre nye jægere på forhånd og drage på skydebanen sammen med dem. Du kan også med fordel kontakte den lokale jagtforening eller skydebane på forhånd, og måske kan du være så heldig at aftale et møde med en instruktør på forhånd.

Rigtig mange foreninger arrangerer målrettet træning til haglskydeprøven, hvor du og dine ligesindede har en standplads, eller måske hele banen, for jer selv på udvalgte tidspunkter.

Fremtiden

Efter indførslen af haglskydeprøven bliver der nu ”kun” udklækket omkring 2.500 nye jægere årligt. Altså en væsentlig reducering i antallet af nye jægere. Men skal tilliden til jagten i Danmark fortsat have den høje anseelse, den har i samfundet i dag, skal fokus ikke ligge på hvor mange jægere, der bliver udklækket. Fokus skal være skarpt rettet mod, at de, som bliver uddannet, har en høj sikkerhedsmoral og jagtetik, og at de samtidig besidder det nødvendige grundlæggende kendskab, til den natur de nyder, de våben som benyttes og den jagt de bedriver.

Alle disse emner bliver du bedst dygtiggjort i, hvis du søger viden og fællesskab i en af vore jagtforeninger.