OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. februar 2017

Forvekslede guldsjakal med ræv

En jæger er ved en fejl kommet til at skyde en guldsjakal på en rævejagt i nærheden af Thorsminde. Guldsjakalen er indleveret til myndighederne, og den uheldige jæger har meldt sig selv til politiet.

På en reguleringsjagt efter ræv kom en jæger fra Thorsminde i går søndag ved et uheld til at skyde, hvad der formentlig er en guldsjakal.

Nedlæggelsen skete ved et uheld, da jægeren forvekslede dyret med en ræv. Jægeren kontaktede selv Naturstyrelsen, som har afhentet dyret. Det bliver nu kørt til Veterinærinstituttet i København, hvor det skal obduceres, så det kan fastslås præcist, hvilken art det er, alder, sundhedstilstand osv.

Jægeren har også meldt sig selv til politiet, da guldsjakalen er fredet i Danmark og derfor ikke må skydes i henhold til jagtloven.

At en guldsjakal forholdsvis nemt kan forveksles med en ræv er ikke nogen undskyldning, og den uheldige jæger kan formentlig se frem til en bøde.

En sjælden gæst
Indtil nu er der i Danmark kun registreret to guldsjakaler, og arten er omfattet af den danske jagtlovgivning, men har ingen jagttid. Den er klassificeret som ”ikke truet” på IUCNs rødliste. Guldsjakalen er på EU-habitatdirektivets bilag 5, hvilket betyder, at Danmark skal sikre, at udnyttelsen af arten ikke påvirker eller hindrer, at arten kan opnå gunstig bevaringsstatus.

Guldsjakalen er en ny art for Danmark, men den er klassificeret som en hjemmehørende art, da Danmark er en den del af artens naturlige udbredelsesområde, hvilket vil sige det område, som den kan kolonisere naturligt uden menneskelig indblanding.

Læs Naturstyrelsen pressemeddelelse her, hvor der også er gode råd til, hvordan man kan se forskel på de to arter: http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2017/jan/guldsjakal-formodes-nedlagt-i-vestjylland/

 Læs mere om guldsjakalen: http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/artsleksikon/markvildt/guldsjakal/