OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. december 2017

Esben Lunde Larsen vil indføre nye jagttider

På baggrund af indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet vil Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen indføre nye jagttider på en længere række arter. Det giver blandt andet jægerne mulighed for jagt på sølvmåger og længere jagttid på grågæs.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Det er ikke hverdagskost, at en jagttid bliver udvidet. Og det er slet ikke hverdagskost, at en tidligere fredet art får genindført jagttid. Men ikke desto mindre er det, hvad der er på menuen i dag med Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen som afsender.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i dag på deres hjemmeside.

Anledning er Vildtforvaltningsrådets indstilling til nye jagttider, som blev sendt til ministeren i slutningen af oktober. Her indstillede et flertal af rådet at ændre jagttiden på 14 arter, hvoraf der var tale om en udvidelse af jagttider eller jagtmuligheder for bl.a. sølvmåge, grågæs, ringdue, krager og husskader. Modsat indstillede rådet bl.a. at hunner hos de to trængte dykænder havlit og fløjlsand, blev fredet. Argumenterne for ændringerne skal findes i biologiske fakta, mens selve ændringsforslagene er forhandlet på plads af rådet medlemmer.

Du kan få et komplet overblik over indstillingen, som ministeren altså har valgt at følge, her.

I Danmarks Jægerforbund er der generelt stor glæde over, at ministeren har valgt at følge Vildtforvaltningsrådets indstilling:

- Det er en rigtig stor dag for danske jægere. Det har været en god proces og et godt resultat, vi har fundet i Rådet, og det har ministeren været enig i. Vi har fået indført en helt ny måde at behandle jagttider på, og det har givet både flere og mere velbegrundede jagtmuligheder. Det er en lille bet, at ministeren ikke valgte at følge Jægerforbundets ønske om også at indføre jagttid på svartbag og sildemåge, det mener vi nemlig, at der er tilstrækkeligt med data til at underbygge, så det vil vi fortsætte arbejdet med, siger en ellers meget glad Claus Lind Christensen.

Ministeren vil hen over vinteren sende et udkast til en ny bekendtgørelse i høring, og det forventes herefter, at de nye jagttider kan træde i kraft til sommer 2018.

Du kan læse hele Miljø- og fødevareministeriets nyhed her:

Kystbyer får hjælp i kampen mod sølvmåger

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil genindføre jagttid på sølvmåge. Det skal blandt andet mindske problemet med støjende måger i byer. Samtidig udvides jagttiden på grågæs for at begrænse skaderne på landbrugets afgrøder.

Mange kystbyer som Aarhus, Aalborg og Odense har problemer med støj fra sølvmåger. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet at genindføre jagttid på sølvmåge fra september til januar. 

Genindførelse af en generel jagttid på sølvmåger vil begrænse mågebestanden, og målet er blandt andet at mindske omfanget af skader. Samtidig fortrænger sølvmåger flere steder i naturen mindre almindelige fuglearter som terner fra holme og småøer. 

- I mange byer er man generet af støj og mågeklatter. I de senere år er der kommet flere og flere sølvmåger. Derfor giver det god mening, at vi genindfører jagttiden. Ved at give jægere mulighed for igen at skyde sølvmågerne i områder uden for byer, vil det forhåbentlig også føre til mindre støj inde i byerne, siger Esben Lunde Larsen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil samtidig give jægerne lov til at skyde grågæs i august måned. Tidligere begyndte jagten på grågæs først i september. 

Bestanden af grågæs er siden midten af 1990’erne vokset med flere hundrede procent. De mange grågæs giver landbruget voksende problemer med markskader.

- Grågæssene er gået stærkt frem, og derfor lægger vi op til, at jægerne får mulighed for mere jagt. Samtidig får vi håndteret et voksende problem med markskader forårsaget af grågæs, siger jagtordfører Thomas Danielsen (V).

Augustjagten på grågæs kommer kun til at ske på landbrugsarealer og i en afstand af 300 meter fra større søer og kyst. Dermed forstyrrer jagten ikke fugle, der yngler sent og trækkende og rastende vandfugle.

Den nye jagttid for grågæs vil være en del af en samlet revision af bekendtgørelsen om jagttider, som efter planen skal træde i kraft til sommer. Ændringen af bekendtgørelsen sker som følge af en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

I løbet af vinteren vil et udkast til bekendtgørelse om jagttider blive sendt i høring. Bekendtgørelsen vil indeholde jagttider for i alt 55 arter, og i alt 13 dyrearter får ny jagttid.