OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. august 2017

DJ opnår dispensation til jægerne

På baggrund af en ansøgning fra Danmarks Jægerforbund har Miljøstyrelsen i dag meddelt dispensation fra forbuddet mod at medtage våben i skydetårne ved dæmrings og skumringsjagt på kronvildt i to specifikke områder i henholdsvis Midtjylland og på Djursland

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Med indførelsen af de nye jagttider på kronvildt blev det muligt for jægere i henholdsvis et område af Midtjylland og Djursland at jage kronvildt i en periode før solopgang og efter solnedgang.

Du kan se områderne og de specifikke jagttider på dette kort.

Imidlertid fremgår det dog af § 2, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, at jagtvåben ikke må medtages i skydetårn eller på skydestige i tiden mellem solnedgang og ½ time før solopgang.

Denne paragraf har Danmarks Jægerforbund søgt og opnået dispensation fra, således at jægere i de to områder - og på nedenstående betingelser - kan jage kronvildt, som det var hensigten, da man vedtog de lokale jagttider.

Du finder hele dispensationen i bunden af artiklen.

Danmarks Jægerforbund er meget tilfredse med, at Miljøstyrelsen har meddelt denne dispensation.

Miljøstyrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at de nye, udvidede muligheder i bekendtgørelse om jagttider for at foretage skumringsjagt og dæmringsjagt på kronvildt ikke er mulige at udnytte fuldt ud i de nævnte to områder i landet i overensstemmelse med deres formål og på den sikkerhedsmæssigt mest forsvarlige måde, så længe § 2, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om udsætning, jagtmåder og jagtredskaber er til hinder herfor.

Endvidere har styrelsen lagt vægt på, at der forventes gennemført en tilpasning af de nuværende regler om skydetårne i forbindelse med implementering af den nye model for forvaltning af kronvildt.

Vilkår for dispensationen

Dispensationen gælder alene jagt på kronvildt og alene i følgende to områder, jf. bekendtgørelse nr. 882 af 28. juni 2017 om jagttider for visse pattedyr og fugle:

  1. ”Syddjurs og Norddjurs kommuner, samt de dele af Randers, Faurskov og Århus kommuner, som ligger øst og nord for afgrænsningen på bilag 5.”
  2. ”Syd for hovedvej 16 mellem Randers og Viborg, syd og øst for hovedvej 13, syd og øst for hovedvej 12 mellem Viborg og Herning, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, nord og øst for hovedvej 176 mellem Give og Bredsten, nord for motorvej 28 mellem Vejle og Bredsten. Vest for motorvej E45 mellem Aarhus og Randers. Se bilag 5.”

Dispensationen gives på følgende vilkår:

  • I område 1 kan jagtvåben medtages i skydetårn og -stige i tidsrummet 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september måned og i perioden ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i perioden 1. december 2017 til 31. januar 2018.
  • I område 2 kan jagtvåben medtages i skydetårn og -stige i tidsrummet 1 time før solopgang til solnedgang i perioden 1. september 2017 til 31. januar 2018.
  • Alle øvrige bestemmelser i jagt- og vildtforvaltningsloven og underliggende bekendtgørelser skal overholdes.
  • Dispensationen er tidsbegrænset og udløber den 31. januar 2018, medmindre ændringer af reglerne i de i denne dispensation nævnte to bekendtgørelser måtte træde i kraft forinden.
  • Miljøstyrelsen kan tilbagekalde nærværende dispensation, såfremt nye, væsentlige oplysninger måtte give styrelsen anledning hertil.

Du kan finde hele dispensationen fra Miljøstyrelsen til Danmarks Jægerforbund her.