OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. december 2017

Der skal ikke drives jagt i yngletiden

En fjernelse af ’Bør-reglen’ kommer ikke til at betyde jagt på vildtet i yngletiden. Fjernelse af ’Bør-reglen’ kommer i stedet til at betyde moderne vildtforvaltning, hvor der kigges med biologiske briller på hver enkelt art.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Thomas Iversen

Jagt i Danmark er aktiv vildtforvaltning. Det betyder, at man benytter jagten til at pleje og forvalte de forskellige vildtarter, så de forbliver sunde og stærke. Der tages ikke mere ud af en bestand, end den kan bære. Bæredygtighed er et nøglebegreb i moderne vildtforvaltning.

I de senere år er man i Vildtforvaltningsrådet i stigende grad begyndt at indsamle viden om de enkelte vildtarters status og udbredelse, og de danske universiteter forsker i arternes levevis og yngletider.

På baggrund af den øgede viden fastsættes den forsvarlige jagttid for de enkelte arter – og lad det være sagt meget tydeligt:

Det er ikke jagt på dyr i yngletiden.

Bør-reglen er gammeldags

Bør-reglen er en administrativ regel, som har fungeret som en slags overordnet ledetråd for, hvornår alle vildtarter har yngletid. Men det siger næsten sig selv, at arterne har forskellige yngletider, som ikke lader sig placere i den kasse, der hedder 1. februar til 31. august.

Det har Vildtforvaltningsrådet sådan set også accepteret, og derfor har Vildtforvaltningsrådet netop anbefalet miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen at tillade jagt på grågæs i august. Netop fordi bestanden har nået et omfang, som forårsager store skader for landmændene, og fordi grågåsen ikke yngler i august.  

En fjernelse af ’Bør-reglen’ kommer ikke til at betyde jagt på vildtet i yngletiden. Fjernelse af ’Bør-reglen’ kommer i stedet til at betyde moderne vildtforvaltning, hvor der kigges med biologiske briller på hver enkelt art.