OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. november 2017

Jagtloven førstebehandlet i Folketinget

I går den 14. november førstebehandlede Folketinget L 81 Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning. Det stod hurtigt klart, at der er et flertal for lovændringerne bestående af Regeringen og Dansk Folkeparti. Lige så klart var det, at den største modstand udsprang af forslaget om at tillade jagt med rovfugle i Danmark.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Claus Bjørn, pressefoto

I forlængelse af nyheden den 1. september i år - Miljø- og fødevareministeren vil åbne for falkejagt og buejagt på større hjortevildt - følger vi her op på førstebehandlingen af lovforslaget til ændring af jagtloven.

Lovforslaget omfattede en række initiativer; mulighed for fastsættelse af nærmere regler om jagt med visse rovfugle, mulighed for buejagt på større hjortearter, forbud mod visse jagtformer i bestemte perioder, tidsbegrænsede initiativer, fodring af vildt og ændring af regler om jagttegn.

Flertal for lovforslaget

Førstebehandlingen i Folketinget forgik ved, at partiernes ordførere på skift kommenterede på lovforslagets forskellige elementer og slog fast, om deres parti kunne stemme for lovforslaget eller ej. Herefter præsenterede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen det samlede forslag og understregede, at han med dette lovforslag ønsker at understøtte de danske jægere i udøvelsen af deres fritidsinteresse.

Det stod hurtigt klart, at flertallet for lovændringerne skal stemmes hjem ved hjælp af Regeringens og Dansk Folkepartis stemmer, mens de øvrige partier udtrykte, at de ikke kunne støtte det samlede lovforslag.

- Jeg er ovenud tilfreds med Esben Lunde Larsen ønske om at give en håndsrækning til de danske jægere, og jeg er naturligvis glad for, at en række af Jægerforbundets ønsker med denne ændring af jagtloven bliver opfyldt, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Stor modstand mod falkejagt

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet var klart imod jagt med rovfugle, mens Enhedslisten nøjedes med at udtrykke skepsis over for forslaget og ønskede, at der kunne blive kastet lys over konsekvenserne i forbindelse med den kommende udvalgsbehandling.

- Jeg er meget tilfreds med, hvordan miljøordfører Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti over for modstanderne af forslaget hos de andre partier argumenterede for falkejagten, påpeger Claus Lind Christensen.

Større frihed til jægerne

Carsten Bach fra Liberal Alliance var tilfreds med, at forslagene om tilladelse til falkejagt i Danmark og buejagt på de større hjortevildtarter giver jægerne større frihed til at udøve deres fritidsinteresse og udtrykte stor tillid til de danske falkonerer.

Den såkaldte bør-regel om, at jagt ikke bør finde sted fra 1. februar-31. august, adresserede Carsten Bach også, idet, han mener, jagten er et vigtigt redskab i naturforvaltningen til at regulere vildtbestandene og bør således ikke tidsmæssigt begrænses, hvis der opstår behov for udvidet jagttid på nye eller eksisterende arter.

- Jeg er meget glad for, at Carsten Bach nævnte det uhensigtsmæssige i ”bør-reglen”. Det er Danmarks Jægerforbund helt enig i og ønsker den fjernet fra jagtloven, udtaler Claus Lind Christensen og slutter:

- Vi ser nu frem til anden- og tredjebehandlingen af forslaget, men det var især interessant at overvære diskussionen af i nogles øjne to kontroversielle jagtformer; falkejagt og buejagt, men med det forventede flertal i hus har Danmarks Jægerforbund politisk opbakning til vores kontinuerlige kamp for mangfoldigheden i jagten.