OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. oktober 2016

Nu går jagten ind på invasive arter

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Danmarks Jægerforbund opfordrer danske jægere til at gå ind i kampen for at udrydde en lang række invasive arter i Danmark.

Tekst: Pressemeddelelse, SVANA
Foto: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Danske jægere skal tage aktivt del i kampen mod de invasive arter i Danmark, der er en trussel mod arter, der hører naturligt til i landet.

Derfor opfordrer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen nu danske jægere til at rette skytset mod de invasive fugle og pattedyr, der er på EU’s såkaldte dødsliste.

- Vi har brug for jægernes hjælp til at komme invasive pattedyr og fugle til livs, for de invasive arter er en trussel mod de arter, der hører naturligt til i Europa. Danske jægere har et enestående kendskab til naturen, og derfor er de også blandt de bedste til at hjælpe med at bekæmpe invasive arter, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Invasive arter skal bekæmpes, da de er en trussel mod hjemmehørende arter. Invasive arter som mårhund og amerikansk mink æder fugle, padder og pattedyr og konkurrerer desuden om føden med arter, der hører hjemme i Danmark. Derudover er visse invasive arter bærere af sygdomme, der er til fare for både dyr og mennesker. Bekæmpelse af invasive arter koster hvert år mindst 150 mia. kr. i EU. I Danmark er regningen på omkring én mia. kr.  

Danske jægere er klar

I Danmarks Jægerforbund er formand Claus Lind Christensen overbevist om, at danske jægere gerne vil være med til at bekæmpe invasive arter i den danske natur:

- Danske jægere har allerede stor erfaring med at bekæmpe både mårhund og mink i Danmark, og de er derfor godt klædt på til at hjælpe med at løfte opgaven. Knapt 180.000 indløste jagttegn i 2015, så det er rigtig mange øjne, der kan holde øje med de invasive arter og nedlægge dem, når der er mulighed for det, siger Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund.

Det er arter som for eksempel minihjorten muntjak og den blånæbbede amerikansk skarveand, der nu er fredløse. Alle jægere over 18 år må året rundt skyde de 12 pattedyr og fugle på EU’s liste over invasive arter samt arterne nilgås, mink, mårhund og bisamrotte. Er man under 18 år må man kun nedlægge de invasive arter, der i dag er jagttid på. Arterne beskrives i en ny folder af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) i dag.

Det er en tilretning af vildtskadebekendtgørelsen per 3. oktober 2016, der har gjort det muligt for jægere at skyde pattedyr og fugle på EU’s liste året rundt uden forudgående tilladelse. EU’s liste over invasive arter trådte i kraft i august 2016, og EU-medlemslandene er nu forpligtet til at bekæmpe invasive arter og begrænse deres spredning.


Download folder om de invasive arter