OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. marts 2016

Mere lokal medindflydelse sikret i hjortevildtforvaltningen

Den 15. marts skal Den Nationale Hjortevildtgruppe fremlægge deres forslag til fremtidens hjortevildtforvaltning. Og det bliver med øget mulighed for lokal medbestemmelse. Det var ønsket fra Jægerrådsmøderne, og det har Danmarks Jægerforbund igen bragt op ved forhandlingsbordet.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund

Grundlaget for drøftelserne er den model, der blev lanceret før jul, beskrevet i Jæger og på hjemmesiden den 3. december 2015.

På Jægerrådsmøderne, som har givet en strømpil for arbejdet, blev der klart udtrykt ønske om øget lokalforvaltning. Et ønske, der er en hjørnesten i det arbejde, som Danmarks Jægerforbund har lavet i Den Nationale Hjortevildtgruppe indtil nu.

På mødet i Den Nationale Hjortevildtgruppe den 29. februar, bragte Lars Jensen, formand for Hjortevildtudvalget i DJ og hovedbestyrelsesmedlem, ønsket om bedre lokale medbestemmelse op igen.

På mødet nåede Den Nationale Hjortevildtgruppe til enighed om, at de regionale hjortevildtgrupper selv kan placere de maksimalt seks ugers jagttid på hjorte ældre end spidshjorte i deres områder. Forudsætningen er dog, at der skal opnås enighed i de regionale grupper om jagttiderne, og at de opsatte mål for kronvildtet stadig skal opnås. Alternativt vil det være de nationale jagttider, der er gældende.

Forslaget skal naturligvis stadig besluttes af Vildtforvaltningsrådet og i sidste ende af ministeren.

Forslaget om øget lokal medbestemmelse, som blandt andet stammer fra Hjortevildtudvalget i Danmarks Jægerforbund, og som altså blev bekræftet på Jægerrådsmøderne, var også fremme i december. Dengang var der ikke lydhørhed for forslaget i Den nationale Hjortevildtgruppe. Det efterfølgende regionale arbejde og de udtrykte ønsker, der har lydt fra dem, har givet genklang i forhandlingslokalet, hvor jægerforbundets forhandlingsparter nu er med på at give øget regional medbestemmelse.

Denne løsning er et skridt i den rigtige retning i forhold til de tidligere oplæg, udtrykker Lars Jensen:

- Dette er helt i tråd med det mandat, jeg har fået udstukket. Det er også en løsning, hvor vi bedre vil kunne tilpasse jagten i forhold til de lokale forhold, som de regionale grupper jo har den største indsigt i. Derudover foreslog vi fra Danmarks Jægerforbunds side, en lidt længere jagttid på hjortene, men det var der ikke stemning for i lokalet.

Ligeledes blev dåvildtet drøftet, og her blev gruppen enige om at udskyde processen til efter sommerferien.

Formanden for Den Nationale Hjortevildtgruppe fremlægger gruppens hidtidige arbejde i Vildtforvaltningsrådet den 15. marts. Hjortevildtruppen mødes igen til yderligere drøftelser den 4. april. Som det er sagt tidligere: Intet er afgjort endnu, og så længe der forhandles, er Danmarks Jægerforbund ved forhandlingsbordet.