OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. februar 2016

Kredsmøder og valg i Danmarks Jægerforbund 2016

Kredsmøderne i Danmarks Jægerforbund nærmer sig med hastige skridt og dermed også en af hjørnestenene i demokratiet i Danmarks Jægerforbund. En række steder byder på kampvalg, mens andre efterlyser engagerede sjæle. Så det er nu, der er alletiders chance for at gøre sin indflydelse gældende.

Lørdag den 27. februar slår Kreds 1 dørene op for årets første kredsmøde i Danmarks Jægerforbund. Derefter følger de andre kredse frem mod kreds 4s møde den 13. marts.

Reglerne foreskriver at en given jagtforening i kredsen får én stemmeberettiget repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer. Fra hovedbestyrelsesmedlem og formand for rekrutterings- og medlemsudvalget, Leif Bach, er opfordringen klar:

- Kom og gør din indflydelse gældende. Det er dig som medlem, der er Jægerforbundets vigtigste aktiv. Og det er blandt andet din mening, der skal høres på kredsmøderne.

Det kan dog være svært, at danne sig et overblik over de vigtigste begivenheder på de forskellige kredsmøder, så her kan du få et hurtigt overblik over relevante indslag og valg på dit kredsmøde.  

Nederst i artiklen finder du de punkter, som vedtægterne foreskriver skal være på dagsordenen. I ulige kredse er der valg til formandsposten, mens der i lige kredse er valg til hovedbestyrelsen.

Yderligere oplysninger om møderne kan findes i aktivitetskalenderen på forsiden af hjemmesiden eller i medlemsbladet.

Kredsmøde i Kreds 1, lørdag den 27. februar 2016:

I Kreds 1 skal der være formandsvalg: To kandidater stiller op til posten, nemlig Grete Jacobsen og Per Lindegaard.

Du kan finde en præsentation af de to kandidater her på kredsens hjemmeside.

Du kan også læse mere om selve kredsmødet her.

Kredsmøde i Kreds 2, lørdag den 5. marts 2016:

I Kreds 2 er der kampvalg til kredsens hovedbestyrelsespost. De to kandidater er nuværende hovedbestyrelsesmedlem Lars Jensen og Norbert F. V. Ravnsbæk.

Kredsen har bedt de to kandidater svare på en række spørgsmål, som er blevet til en præsentation på kredsens hjemmeside. De to kandidaters svar kan ses her.

Kredsmøde i Kreds 3, tirsdag den 1. marts 2016 (aftenmøde):

Kreds 3 vinker farvel til deres siddende formand, Erik Lykke, der har valgt at takke af. Kun en enkelt kandidat har meldt sig til posten, og dermed bliver det et forventet fredsvalg af Torben Schulz Jensen, der p.t. er jægerrådsformand i Horsens.

Kredsmøde i Kreds 4, søndag den 13. marts 2016:

I Kreds 4 har man valg til hovedbestyrelsesposten, og her genopstiller det siddende hovedbestyrelsesmedlem Jens Venø. Der er blevet indstillet en modkandidat, Poul Bundgaard, så også her er der to kandidater i spil.  

Kredsen sælger igen i år lottokuponer til mødet, og pengene går – også som tidligere - til Jægernes Naturfond.

Kredsmøde i Kreds 5, onsdag den 2. marts 2016 (aftenmøde):

På Fyn er kredsens formand på valg. Georg G. Jensen, som han hedder, er dog eneste kandidat.

Der er også hovedbestyrelsessuppleantvalg, og her har to kandidater valgt at stille op. Det drejer sig om ovennævnte Georg G. Jensen og Morten Asserbo, Jægerrådsformand i Assens.

Kredsmøde i Kreds 6, lørdag den 12. marts 2016:

I Kreds 6 er det lokale hovedbestyrelsesmedlem, Stig Egede, på valg. Der har ikke meldt sig nogle modkandidater.

Kredsmøde i Kreds 7, søndag den 6. marts 2016:

Marie-Louise Achton-Lyng er formand for Kreds 7 og på valg. Her er der heller ingen modkandidater, der har meldt sig på banen.

I Kreds 7 har man haft udfordringer med at få folk til at stille op til kredsbestyrelsen. Kredsen er inddelt i fire distrikter, som hver har tre repræsentanter i kredsbestyrelsen. Der er stadig tre pladser, der ikke er fundet kandidater til. Distrikt 2 mangler to kandidater. Så hermed en opfordring til at stille op. Kravet er dog, at man man skal være medlem af et Jægerråd.

Kredsmøde i Kreds 8, mandag den 29. februar (aftenmøde):

På Bornholm er hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost på valg, men heller ikke her, har der meldt sig nogle modkandidater.

Til gengæld går debatten på øen om, hvorvidt der skal udsættes ræve. Forslaget blev stillet på et Jægerrådsmøde, hvor det blev vedtaget ved flertal, og derfor skal de stemmeberettigede repræsentanter altså stemme om forslaget på kredsmødet. Det har kastet en hel del opmærksomhed fra de lokale medier af sig. Såfremt 

Der er også en debat på øen om fiskerne og sæler. Det vil kredsformanden Steen Friis og hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost orientere om i beretningen.

Dagsorden til kredsmøderne

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter (afhængig af valgperiode):

  • Valg af dirigent.
  • Beretning om kredsens virksomhed.
  • Orientering om kredsens økonomiske forbrug.
  • Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.
  • Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2, og suppleant for samme.
  • Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2.
  • Valg af kredsbestyrelsesmedlem jf. § 22, stk. 3.
  • Valg af fagkoordinatorer, jf. § 18, stk. 5.
  • Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
  • Indkomne forslag.

Det ordinære kredsmøde, som har den øverste myndighed i kredsens anliggender, består af: Kredsbestyrelsen, formændene for områdets Jægerråd, fagkoordinatorerne og fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndte 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.

De foreninger, som ønsker at sende repræsentanter til mødet, skal senest tre uger før mødet tilmelde disse til kredsformanden.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke fremsættes af kredsbestyrelsen, skal være vedtaget på et møde i et af områdets Jægerråd eller af en lokal jagtforening i Jægerrådsområdet. Alle forslag skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.

Den endelige dagsorden sendes skriftligt eller pr. mail til de i foreningerne valgte repræsentanter via formanden for Jægerrådet senest 14 dage før mødet.

Kredsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund