OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. november 2016

Kampen mod mårhund fortsætter

Indsatsen mod det invasive dyr forlænges foreløbigt i 2017. Blandt andet på baggrund af de frivillig reguleringsjægeres indsats.

Tekst: SVANA og Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Slaget om Jylland går den forkerte vej. Nu gælder det om at styrke forsvaret af de danske øer.

Sådan kan man beskrive den nuværende situation efter flere års kamp mod mårhunden.

Derfor har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning  (SVANA) besluttet at forlænge indsatsen, så mårhunden også skal bekæmpes i 2017 – i håb om at redde de danske øer for det invasive dyr. Bekæmpelsen fortsætter i Jylland, men der bliver fokus på at forhindre, at mårhunden krydser over Lillebælt.

Når indsatsen kun forlænges et år, skyldes det, at EU-Kommissionen formentlig vil foreslå, at mårhunden kommer med på EU's liste over invasive arter, som skal bekæmpes i alle EU-lande. Det bliver afgjort i april 2017. Derefter skal Danmark vurdere, hvad det vil indebære af yderligere forpligtelser i kampen mod mårhunden.

En ny opgørelse fra DCE Aarhus Universitet viser, at bestanden af mårhunde er steget markant i Jylland på trods af den hidtidige indsats, og der er derfor behov for at målrette indsatsen mod at forhindre spredning til øerne. Rapporten konkluderer, at det ”bør være realistisk, at kunne hindre at mårhunden spredes til øerne, da Lillebælt udgør en naturlig spredningsbarriere”.

En evaluering af indsatsen i 2015, udarbejdet af COWI, konkluderede, at indsatsen var omkostningseffektiv, og at det er relevant at bekæmpe mårhund. Uden indsats vil bestanden øges markant. Indsatsen finansieres af jagttegnsmidlerne.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er ansvarlig for indsatsen mod mårhund, som i praksis udføres af Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund i partnerskab.

DJ: Den frivillige indsats virker overfor mårhund

Indsatsen med bekæmpelse af mårhund kan ikke sikre, at mårhunde udryddes i Danmark, men udbredelsen kan bremses, og udbredelse har været væsentligt begrænset via den frivillige indsats, som Danmarks Jægerforbunds frivillige mårhundereguleringsjægere har ydet. Deres store indsats med bekæmpelse af mårhund, er sammen med jægernes genereelle hjælp med at nedlægge mårhund under jagt, det, der tilsyneladende er mest effektiv i indsatsen.

Det er i hvert fald dem konklusion, der blandt andet medvirker til en videreførelse af den frivillige indsats i 2017.

Danmarks Jægerforbund har ca. 24 aktive mårhundereguleringsjægere. En mårhundereguleringsjæger er en tillidsmand fra Danmarks Jægerforbund, der har gennemgået en speciel uddannelse, så vedkommende er i stand til at opspore og fange mårhund. De kan for eksempel hjælpe med at rådgive om, hvilken metode til bekæmpelse der er mest effektiv, og som kan smartest kan iværksættes i forhold til de lokale forhold.

Ser du en mårhund opfordres du til, at nedlægge den, hvis det er muligt eller rette henvendelse til den mårhundereguleringsjæger, der er tættest på dig. Du kan se på dette kort, hvem der er bosat tættest på den lokalitet, hvor du har set mårhunden.

Det er bedst at rette direkte henvendelse til mårhundereguleringsjægeren og ikke forsøge at opspore mårhunden på egen hånd. Det kan være med til at forringe chancerne for succes, når mårhundereguleringsjægeren når frem til stedet.