OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. februar 2016

Intet besluttet om hjortevildtforvaltningen

Intet er besluttet om morgendagens hjortevildtforvaltning før både Vildtforvaltningsrådet og ministeren har nikket til et endeligt beslutningsforslag. Det er beklageligt, at der er deltagere på årets Jægerrådsmøder, hvor sagen er til debat, der er gået hjem med en anden opfattelse.

Den Nationale Hjortevildtgruppe er kommet med et forslag, som Danmarks Jægerforbunds politiske ledelse har sendt til høring på årets Jægerrådsmøder. På disse møder er det ønsket, at sagen bliver debatteret, og at de fremmødte medlemmer får lejlighed til at komme til orde. Det sker blandt andet via afstemninger på møderne.

Dette blev meldt ud på Jægerforbundets hjemmeside den 3. december og i Januarnummeret af Jæger (gratis).

Disse debatter og afstemninger vil være hjørnestenen i det mandat, som hovedbestyrelsen vil sende med formanden i Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, når forslaget den 15. marts skal drøftes første gang i Vildtforvaltningsrådet.

Derfor er det beklageligt at fremmødte medlemmer til nogle af de allerede afholdte møder, har haft oplevelsen af, at de ikke har haft indflydelse på Jægerforbundets endelige stillingtagen til forslaget.

Processen fremadrettet er, at Den Nationale Hjortevildtgruppes forslag bliver debatteret første gang i Vildtforvaltningsrådet den 15. marts. Yderligere detaljer i forslaget vil blive debatteret på en rækker møder i 2016 og 2017 i både Den Nationale Hjortevildtgruppe og Vildtforvaltningsrådet. Det er blandt andet også først her, at fremtidens forvaltning af dåvildtet er på dagsordenen.

Først herefter bliver der sendt en indstilling til ministeren, som det er op til hende, om hun vil følge.

Det er op til mødet den 15. marts, at Claus Lind Christensens position i forhold til forslaget skal klarlægges. Og det er altså dette som debatterne og afstemningerne rundt om i landet skal hjælpe Hovedbestyrelsen med at afgøre.

Hvorvidt der vil blive ændret i det fremsatte forslag fra Den Nationale Hjortevildtgruppe, er der altså ingen der ved på nuværende tidspunkt. Det er nemlig ikke alene op til Danmarks Jægerforbund, men kommer an på holdningerne i Landbrug & Fødevare, Skovforeningen, Danmarks Naturfredningsforening og resten af Vildtforvaltningsrådet.

Der er møde i Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund den 3. februar. Her vil emnet midlertidigt blive behandlet. Når de sidste Jægerrådsmøder - og dermed debatter - er afholdt, vil hovedbestyrelsen tage stilling til Danmarks Jægerforbunds endelige holdning til forslaget.

Vil du læse mere om, hvordan beslutningsprocessen omkring fremtidens hjortevildtforvaltning er, så læs her.

Du kan se forslaget, der er til debat, fra Den Nationale Hjortevildtgruppe her.

Vi har samlet alt om fremtidens hjortevildtforvaltning i Danmark her.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund