OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. oktober 2016

Hold øje med mårhunden når du er på jagt

Mange jægere er i disse dage på jagt rundt om i hele landet. Det er alletiders mulighed for at holde øje med mårhunde. Få det sidste nye fra mårhundeprojektet og se film om, hvordan du fanger mårhund og ræv med fælder.

Tekst: Peter Smærup, Danmarks Jægerforbund

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund fortsætter indsatsen med at bekæmpe mårhunde.

Der er i perioden fra maj til oktober indrapporteret og verificeret mere end 250 døde mårhunde. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år og viser en tydelig tendens: Bestanden af mårhund er stigende.

Det er dog ikke sådan, at vi skal opgive indsatsen, men tiden er inde til at vurdere, om vi skal justere på de metoder vi anvender til at bekæmpe mårhund. Denne evaluering og tilpasning sker løbende.

En af de muligheder man som jæger eller lodsejer kan benytte, er at holde et vågent øje med de områder, hvor mårhunden opholder sig lige nu. Man kan med stor sandsynlighed, hvis der er observeret mårhund i et i område tidligere på sommeren, forvente at mårhunden søger mod den dækning, der er tilbage i det åbne land. Det vil sige de ikke høstede majsmarker og mindre bevoksninger, mergelgrave og lignende.

Det er typisk også de områder som jægerne driver af, når de afholder mindre jagter her i oktober. Vær derfor opmærksom og stil skytterne for, så det giver mulighed for at skyde mårhund, når de forlader bevoksningen. Vær ligeledes opmærksom på hvis de drivende hunde giver hals. Det kan være, at de har stillet en mårhund. Er majsmarken ikke høstet så kontakt dem, der skal høste marken, og stil eventuelt skytter for når marken høstes.

Observeres eller nedlægges der en mårhund, vil vi meget gerne have besked. Der kan eventuelt opsættes en fælde eller oprettes en foderplads med mulighed for anstandsjagt.
DJ´s mårhundereguleringsjægere hjælper gerne med gode råd og praksis for hvordan dette kan gøres.

Du kan finde den nærmeste mårhundereguleringsjæger her.

Se mere om projektet her.

Se video om fældefangst af mårhund og ræv