OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. december 2016

EU: Naturdirektiverne genåbnes ikke

Efter en længere arbejdsproces har EU kommissionen besluttet ikke at genåbne naturdirektiverne. I stedet vil fokus fremadrettet være på en bedre implementering i de enkelte medlemslande.

I sommeren 2015 efterspurgte EU borgernes holdning til naturdirektiverne - altså Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet. Dengang opfordrede de europæiske jægerforbunds repræsentation i EU, FACE, alle Europas jægere til at give deres mening til kende.

Ønske: mere natur, mindre bureaukrati

Dengang arbejde FACE med to prioriteringer: Først og fremmest ville man undgå følgevirkningerne af en genåbning af direktiverne – blandt andet mere forurenende industri i den allerede sårbare europæiske natur.

Dernæst var prioriteringen at jægerforbundene ville arbejde for en opblødning af de bureaukratiske forhindringer for naturforvaltningen, som også ligger i direktiverne. 

Begrundet håb om mere frihed

Med gårsdagens beslutning om at fastholde direktiverne, men kigge på implementeringen, har det arbejde nået en betydelig milepæl.

De tunge industriers lobbyarbejde har nemlig ikke båret frugt, og kommissionens ønsker om en bedre implementering af direktiverne går på ”yderligere vejledninger, en bedre dialog og medfølgende finansiering til medlemslandene”.

Vejledningerne til direktiverne er en vejviser til tolkningen. Alligevel er der stor forskel på medlemslandenes tolkninger, og bl.a. Danmark tolker direktiverne meget stramt.

De europæiske jægerforbund vil i FACE fortsætte arbejdet med at sikre mere selvbestemmelse til medlemslandene i tolkningen af direktivet.

- Det er en god løsning for både danske og europæiske jægere, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund og næstformand i FACE, og fortsætter:

- I Danmark er direktiverne nok mest kendt for at være tunge at danse med i forhold til aktuelle problemstillinger i naturforvaltningen. Derfor er det godt, at der arbejdes på at øge fleksibiliteten via vejledningerne, således der kan blive bedre mulighed for mere national medbestemmelse i detaljerne, samtidigt med at vi fastholder direktivernes positive sider.