Vær med til at sikre Europas natur

Tirsdag, 30. jun 2015

EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv og Habitatdirektiv har været medvirkende til, at alle lande spiller efter samme regelsæt, når det kommer til benyttelse og beskyttelse af naturen. Nu har EU imidlertid sendt direktiver til fitness-check, og for at undgå forringelser er Europas grønne organisationer gået ind i kampen for at sikre naturen. Du kan hjælpe til ved at udfylde et spørgeskema om direktiverne.

Massenedskydninger af fredede fugle under forårstrækket, landmænd med skruppelløse holdninger til naturen og industri i sårbare landskaber. Alle sammen skrækscenarier som EU med naturbeskyttelsesdirektiverne i hånden har forhindret eller kæmpet imod. Første led i afskaffelseNu har Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, imidlertid åbnet for et fitness-check af direktiverne, der blandt andet er udmøntet i et spørgeskema, som nu er sendt i offentlig høring til alle borgere i EU.

En samlet front af grønne organisationer i Europa frygter, at fitness-checket er første led i en opblødning af direktiverne, som vil ødelægge mange års arbejde for naturen, og blandt andet kunne åbne for muligheden for svært forurenende industri i sårbare naturområder. En af de grønne organisationer er de europæiske jægerforbunds repræsentation ved EU, FACE.

FACE har anbefalet alle Europas jægerforbund at mobilisere deres medlemmer, så man opnår nogle konstruktive og positive svar på høringen. Dette sker blandt andet ud fra en afvejning af, at direktiverne gør mere gavn end skade for jagten. I første omgang har man valgt at fokusere på, at det er til gavn for jagt, at direktiverne både sikrer internationale samarbejder og store dele af naturen - også i de lande der har et mindre incitament til at passe på den. Derefter vil man arbejde videre med at få blødt nogle af de bureaukratiske forhindringer op, som også ligger i direktiverne.

Sådan hjælper du

Europa-kommissionen har som skrevet iværksat en offentlig høring i form af et spørgeskema. Skemaet indeholder 15 spørgsmål (eller flere hvis man ønsker det) og tager få minutter at udfylde. Det er vigtigt, at flest mulige udfylder og indsender dette skema, og at man giver udtryk for en positiv holdning til naturdirektiverne.

Danmarks Jægerforbund har indsendt en besvarelse på vegne af organisationen. Vi har valgt at lave en kort gennemgang af vores vigtigste svar til inspiration. Du kan finde vores svarene på de mest relevante spørgsmål her. Spørgeskemaet skal udfyldes som enkeltperson. Du finder spørgeskemaet her. Du kan vælge dansk som sprog i højre kolonne under "language" og "Danish".

Tekst:Kenneth Sletten Christensen