OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. november 2015

Terror i Paris kan få betydning for danske jægere

EU-Kommissionen er kommet med et udkast til et nyt EU-våbendirektiv. Ved første øjekast ser det ud til, at langt de fleste forslag i udkastet allerede er gældende praksis i Danmark. Enkelte punkter kan dog få betydning for danske jægere.

Det seneste terrorangreb i Paris har fået EU-kommissionen til at give EU’s våbendirektiv et serviceeftersyn og forslag til opstramning på flere områder.

Danmarks Jægerforbund har netop her til eftermiddag fået forslagene tilsendt fra FACE, der er den europæiske sammenslutning af nationale jægerforbund. Jægerforbundets våbeneksperter er pt. ved at gennemgå EU-Kommissionens udkast, og vi er også i tæt dialog med Justitsministeriet og vores nordiske samarbejdspartnere.

Danmarks Jægerforbund har igennem Nordisk Jægersamvirke en lobbyist ansat i EU, som er i fuld sving med at udrede EU-Kommissionens udkast.

Derfor forventer vi at kunne komme med en grundig analyse af Kommissionens udkast i morgen.

Ved første øjekast ser det ud til, at langt de fleste forslag allerede er gældende lovgivning i Danmark. Enkelte andre punkter kan måske få indflydelse for jægere herhjemme, men det er som skrevet det, vi pt er ved at undersøge lidt grundigere.

Hold øje med vores hjemmeside og facebook i morgen.  

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund