Faglighed er vejen frem i Vildtforvaltningsrådet

Mandag, 17. aug 2015

Fredag den 14. august var der møde i Vildtforvaltningsrådet, og dagsordenen var lang. Mødet var udskudt på grund af folketingsvalget, og emnerne var højaktuelle. Blandt andet skulle den fremtidige forvaltning af kortnæbbet gås og af bævere diskuteres. Samtidigt skulle man kridte banen op for det kommende arbejde med jagttider og udsætning.

Der var lagt op til et indholdsrigt møde i Miljø- og Fødevareministerens rådgivende organ, Vildtforvaltningsrådet, hvor der sidder repræsentanter fra de største grønne organisationer i Danmark, landbruget og skovbruget.

Januar jagt på kortnæbbet gås suspenderet

Blandt punkterne på dagsordene var først og fremmest den kommende jagttid på kortnæbbet gås, som det blev meldt ud tidligere på måneden. Det besluttede bestandsmål på 60.000 individer er opnået, efter at der i sidste jagtsæson blev åbnet for jagt på arten i januar måned for at reducere bestanden.

På baggrund af forskerne fra DCE ved Aarhus Universitets anbefalinger gik Danmarks Jægerforbunds repræsentant, formand Claus Lind Christensen, ind til mødet med et mandat fra et enigt trækvildtudvalg om at suspendere januar-jagten i den kommende sæson. Anbefalingen blev vedtaget, og følges denne indstilling stopper jagten på kortnæbbet gås altså 31. december i år. Denne fredning vil i givet fald kun gælde for den kommende sæson. Næste år vil nye tællinger af bestanden atter være grundlaget for jagttiden, sådan at bestanden kan tilpasses det overordnede mål på de 60.000 individer.

DJ vil have jagt på bævere

I den kommende tid skal forvaltningsplanen for bæver også revideres. Bestanden er efterhånden ved at nå et niveau, hvor Danmarks Jægerforbund mener, at det er relevant, at en kommende bæredygtig jagt på arten bliver en del af forvaltningen. Det har siden starten af Vildtforvaltningsrådets arbejde med bæveren været lagt op til, at jagt skulle være en del af forvaltningsplanen. Dette var der også en rimelig opbakning til i rådet.

Rådet besluttede, at man vil beslutte en målsætning for bestanden, som grundlag for det fremtidige arbejde med forvaltningsplanen. Vi vil her på siden bringe nyt om dette arbejde, når det foreligger.

Udsætningsforlig og jagttider

At jagt er en naturlig del af forvaltningen af de danske vildtbestande, er noget Danmarks Jægerforbund har arbejdet på at få med i planlægningen af fremtidens forvaltningsplaner. Dette er igen en del af tegnebrættet op mod 2017, hvor der atter skal forhandles jagttider og udsætningsforlig. På fredagens møde skulle Vildtforvaltningsrådet blive enige om processen frem mod de endelige forhandlinger. Her satte Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening sig for bordenden med en fælles udmelding om, at de fremtidige forhandlinger skal baseres på biologisk viden og ikke - som tidligere - på følelser.

Udmeldingen lød:

Jagt er en fritidsaktivitet for mange danske jægere. Men jagt er også de senere år blevet en del af vores naturforvaltning. Vi har gennem tiden set, at forhandlinger i Vildtforvaltningsrådet om jagttider og regulering ikke har været ført alene på et biologisk og objektivt grundlag. Dette ønsker DN sammen med DJ at gøre op med. Derfor forventer vi i den kommende jagttidsproces at kunne ændre den tilgang, således at udgangspunktet for de fremtidige jagttider er biologisk faglighed, forvaltningsmæssig viden, jagtetik og at jagt anvendes som et anerkendt værktøj i naturforvaltningen.

DN og DJ vil anbefale at der tilrettelægges en proces for udarbejdelse af fælles kriterier for revision af jagttider, hvor de biologiske argumenter og jagtetiske regler, er det væsentligste grundlag for tilpasning af fremtidens jagttider inden for de juridiske rammer for jagt, som gælder i Danmark.

DN og DJ tilbyder at komme med et udkast til kriterier til drøftelse i Vildtforvaltningsrådet.

Dermed er der enighed mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, om hvordan banen for de fremtidige forhandlinger skal se ud. Det er dog ikke ensbetydende med, at Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening har den samme jagtpolitik, langt fra, men der er nu et fælles udgangspunkt for de fremtidige drøftelser, hvilket er et godt skridt på vejen mod mere jagt.

- Det er min klare overbevisning, at det er godt for jagtens fremtid, at en organisation som DN nu melder ud, at jagt er en naturlig del af vildtforvaltningen. Det samme gælder, at vi er enige om at basere de fremtidige forhandlinger på den biologiske viden, der faktisk foreligger. Vi har tidligere set jagttidsforhandlinger, for eksempel med mågerne, der er blevet ført med følelserne, og det har sjældent været positivt for jægerne. Det skal den nye tilgang lave om på, fortæller Claus Lind Christensen efter mødet.

I den nærmeste fremtid vil vi her på siden bringe en artikel om Vildtforvaltningsrådets tidsplan for de arbejdsopgaver, der for tiden er sat i søen. I april, maj og juni/juli numrene af jæger bragte vi tre artikler om Vildtforvaltningsrådet, som du kan læse her, hvis du ønsker at vide mere om: deres virke, medlemmerne og et portræt af den nuværende formand.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen"