OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. december 2015

Forslag til ændring af EU-våbendirektivet i modvind

I EU har der længe været overvejelser for og imod en åbning af EU-våbendirektivet, men den 8. oktober 2015 bad Rådet Kommissionen komme med et ændringsudkast. På baggrund af bl.a. terrorhandlingen i Paris er processen omkring behandlingen af de foreslåede ændringer og stramninger fremskyndet. Forslagene møder nu massiv modstand fra mange sider, herunder fra FACE, EU-parlamentarikere og naturligvis Danmarks Jægerforbund. Sidste nye er, at FACE har holdt møde med Kommissionen.

- Da vi i Danmarks Jægerforbund længe har vidst, at der var overvejelser om en åbning af EU’s våbendirektiv, har vi naturligvis formuleret en målsætning i forhold til direktivet, indleder Jægerforbundet formand, Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Vi ønsker, at direktivet skal modvirke spredning og anvendelse af illegale våben og omvendt sikre, at legale våben kan anvendes til anerkendte formål som f.eks. jagt.

Da jagt forvaltes nationalt, skal EU-våbendirektivet ifølge Jægerforbundet sætte de overordnede rammer, mens udmøntning af direktivet skal ske nationalt.

Udpluk af direktivforslagene

Kommissionen foreslår, at halvautomatiske våben, der ligner fuldautomatiske, ikke længere må ejes af private. Det kan medføre, at rigtigt mange sportsskytter og et stort antal jægere i Danmark og især i Sverige og Finland kan rammes af EU’s revision af våbendirektivet. De berørte lovligt ejede våben vil blive konfiskeret og destrueret.

Der lægges også i forslaget op til, at der ikke længere må handles med våben mellem private borgere.  Det er især internethandlen, som Kommissionen vil til livs.

Der foreslås en øget administration ved at reducere gyldighedsperioden for riffeltilladelser fra 10 til maksimalt 5 år. Det giver ingen mening, da danske jægere i forvejen en gang årligt i forbindelse med fornyelsen af jagttegnet bliver vandelsgodkendt af politiet.

Yderligere myndighedskontrol og offentlig administrativ byrde ses også i forslaget om et fremtidigt krav om, at der skal forevises papirer på en bestået helbredsundersøgelse i forbindelse med våbenkøb og fornyelse af våbentilladelser. Går Kommissionens forslag igennem, vil det potentielt betyde, at våbenejere jævnligt skal til helbredsundersøgelse.

For de 16-17-årige er vi usikre på, om de i fremtiden vil kunne dyrke deres fritidsinteresse som jæger og/eller sportsskytte, da de ifølge forslaget ikke længere må erhverve våben.

- Ingen symbolpolitik, tak!

- I denne sag arbejder Jægerforbundet målrettet på at sikre, at de europæiske politikere ikke, som vi f.eks. har set det med den danske knivlov, tager panikbeslutninger og vedtager symbolpolitik på våbenområdet, der urimeligt rammer lovlydige borgere som f.eks. jægere og sportsskytter, understreger Claus Lind.

På nationalt niveau er Jægerforbundet således i tæt dialog med Justitsministeriet for at gøre opmærksom på rækken af meget uheldige forslag til stramninger, der desværre ikke rammer de illegale våben i Europa, men som derimod rammer lovlige våben til f.eks. jagt og konkurrenceskydning.

På internationalt niveau arbejder Danmarks Jægerforbund i tæt samarbejde med FACE og Nordisk Jægersamvirke på at gøre europaparlamentarikerne opmærksom på, at det ikke tjener kampen mod terror at indføre en hovsa-lovgivning, som primært rammer legale våben.

Henvendelse til Folketinget og EU-parlamentarikere

Som et led i bestræbelserne på at modarbejde Kommissionens forslag har Dansk Våbenforum, der består af Danmarks Jægerforbund, Dansk Skytte Union, DGI Skydning og Danmarks Våbenhandlerforening, rettet henvendelse til Europaudvalget, Retsudvalget og justitsminister Søren Pind samt relevante europaparlamentarikere.

Henvendelsen i sin fulde ordlyd kan læses her: Vedr. fællesudtalelse om EU-kommissionens forslag til ændring af EU-direktiv 91/477/EEC.

Sidste nyt fra EU

Torsdag den 10. december deltog Wieke Edinger, Nordisk Jægersamvirkes Lobbyist i Bruxelles, i et møde, hvor Kommissionen havde inviteret FACE til en drøftelse af direktivforslaget. På mødet blev især de ovenstående forslag diskuteret.

- Efter mødet er vi mere fortrøstningsfulde i forhold til disse for jægere og sportsskytter meget vitale områder, men der er fortsat lang vej endnu, til vi kan være sikre på, at nogle af disse forslag tages af bordet igen. Med andre ord vil vi fortsætte det målrettede arbejde både nationalt og internationalt, så vi undgå symbolpolitik på dette vigtige område, summerer Claus Lind. 

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund