OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. marts 2023

God økonomi og medlemsfremgang i kreds8 Bornholm

Tekst: Mogens Elleby
Foto: Mogens Elleby

Kredsmøde 2023.

Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholm, afholdt et velbesøgt ordinært kredsmøde på hotel GSH i Rønne, tirsdag d. 14-3-2023. Kredsformand Peter Loth Sejersen orienterede kort om kredsens virke og Kredsformanden takkede i sin beretning bl.a. forsvaret, Naturstyrelsen og Bh. Regionskommune for godt samarbejde i 2022. Der var også tak til koordinatorer, kredsbestyrelse og foreningsbestyrelser.

Der er fortsat god opbakning til Danmarks Jægerforbund kreds 8 Bornholm blandt øens mange jægere, og der er i 2022 tegnet ca. 60 nye medlemskaber. 58 af kredsens medlemmer deltog i mødet

Kredsens kasserer, Sverre Severinsen, gennemgik regnskabet, der trods et mindre underskud, stadig viser en fin beholdning. til fortsat glæde og gavn for kredsens mange medlemmer.

Der var også indlæg fra Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen og Direktør Karen Friis kunne oplyse at der også fortsat er en god økonomi i Danmarks Jægerforbund.

Se yderligere indlæg fra kredsmødet her

 

ME.