OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. marts 2023

Kredsmøde i Kreds 8: Stadig fremgang i kredsen

Tirsdag den 14. marts kunne 58 fremmødte jægere til årsmøde på Green Solution House i Rønne glæde sig over fremgang i medlemstallet for Bornholm.

Tekst og Foto: Bjarne S. Pedersen

Traditionen tro blev Michael Jørgensen fra Rønne Strandjagtsforening valgt som dirigent for at styre aftenens kredsmøde. Kredsformand Peter Loth Sejersen aflagde bestyrelsens beretning og kom ind på en vel gennemført Jagt- og Fiskeridag ved Hammeren. Dagen var velsignet med godt vejr, og der var pænt fremmøde. En del medlemmer fra de forskellige aktiviteter har nu båret jagtdagen igennem mange år, og formanden efterlyste nye kræfter til at tage over.

For øjeblikket står alle i en venteposition med en masse ubesvarede spørgsmål – hvad bringer den nye regering på jagtområdet? - hvad bringer EU? – hvad betyder ”Strengt Beskyttet Natur” for jagten? Kredsformanden sluttede sit indlæg med en opfordring til at alle tilslutter sig optælling af vildt, enten via markvildtlav eller ved tælleruter. Formandens beretning blev taget til efterretning uden spørgsmål.

Kredsens økonomi

Kreds 8 havde et underskud i 2022 på 29.077 kr., men kredskasserer Sverre Severinsen kunne stadig fremvise en solid egenkapital på 194.457 kr. Budget for 2023 opererer med et mindre underskud. Som et lyspunkt kunne hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen glæde sig over, at medlemstallet forsatte de seneste års fremgang med 1.669 medlemskaber i 2022 mod 1.624 medlemskaber i 2021. Det er fjerde år i træk, at Kreds 8 kunne melde om fremgang.

Befolkningens holdning til jagt

Igennem tre år har DJ gennemført undersøgelse om danskernes holdning til jagt, og formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen kunne henvise til den årlige måling, der viste, at 90 pct. af befolkningen udviste en accept af jagt. Et særligt spørgsmål var: Jagt og en sund og rig natur er ikke hinandens modsætning. Her var 9 pct. negative svar og 55 pct. positive. Tallene blev efterfølgende gennemgået fordelt på regioner, køn, mv.

Formanden kom ind på problematikken omkring udsætning, hvor der for øjeblikket foregår forhandlinger i Vildtforvaltningsrådet for en ny udsætningsplan. DJ lægger vægt på, at udsætningerne er forbedring af habitater og meget gerne med danske fugle. Omfang af udsætninger skal være transparente, og da indberetninger for udsætninger har været mangelfulde, opfordrede Claus Lind Christensen alle til at få indberettet deres udsætning. Desuden blev der lagt op til, at udsætternes viden bliver opdateret og at rammerne for udsætning skal ske inden for regulerende rammer.

Lovplaner om arealkrav

Danmarks Jægerforbund har advokeret mod arealkrav ved jagt på hjortevildt, men den nye regerings holdning til spørgsmålet kendes ikke. John Walther fremførte det lokale hjortelaugs utilfredshed med den manglende mulighed for jagt på voksne dådyr, og han kunne ikke forstå DJ's modstand mod arealkrav.

Opdatering af DJ's vedtægter

Efter en omgang kaffe kunne direktør Karen Friis fortælle om principperne bag en kommende opdatering af DJ´s vedtægter. Ledetråde vil være at sætte organisationen mere fri og samtidig rydde op og forenkle. Desuden blev de vigtigste ændringer af formålsbeskrivelsen gennemgået. Stort set alle foreninger har problemer med banker på grund af kontrolprocedurer og hvidvaskelov. Direktøren fortalte om mulighed for at få en lettere risikoklassifikation, der kan lette arbejdet i den enkelte jagtforening. DJ's regnskab for 2022 var 156.000 bedre end budgetteret, men desværre udviste de finansielle poster et underskud på 1,4 mio. kr. Dog har DJ stadig en sund økonomi med en egenkapital på over 40 mio. kr.

Lancering af første del af den ny udgave af Jægerweb blev fremvist med nye funktioner.
Derefter var der tid til besvarelse af spørgsmål om foreningskonto, planlægningskalender til hele bestyrelsen, ligesom den nye udgave af Jæger fik et ord med på vejen.

Valg

Alle valg til hovedbestyrelsesmedlem, kredsformand og kredsbestyrelsesmedlem finder først sted til næste år, men dog meddelte hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen, at han ikke stiller op til næste år, og at kredsen nu har et år til at finde et egnet hovedbestyrelsesmedlem.

Indkomne forslag

Thomas Anker havde på vegne af Hasle Jagtforening fremsat følgende forslag: ”Det skal kun være det ordinære medlemskab, der tæller med, når der tildeles mandatkort til foreningerne, når de deltager ved kredsmøder.” Peter Skov fra Bornholms Jagtcenter meddelte, at BJ er imod forslaget, men havde besluttet, at de ikke ville afgive stemme. BJ er øens største forening med 402 medlemmer og har således 9 mandater til kredsmødet, men tilkendegav, at de ville afstå fra at stemme ved fremtidige afstemninger af jagtmæssig karakter.

Der var ikke enighed om forslaget blandt de fremmødte foreninger, og flere opfordrede til, at forslaget blev trukket. På baggrund af Bornholms Jagtcenters input valgte Thomas Anker at trække forslaget. Det fik formand Claus Lind Christensen på gulvet for at takke for den sobre måde, diskussionen havde forløbet på.

Der var intet under Eventuelt og efter en spændende og oplysende aften kunne kredsformand Peter Loth Sejersen takke for et vel gennemført kredsmøde.