OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmøde kreds 8: Ræven kunne få alle mand af huse

Et ellers roligt kredsmøde på Bornholm, fik lidt kulør af debatten om genudsætning af ræv. I sidste ende blev det dog et klart ja, til at gå videre med projektet.

Tekst: Tonni Koefoed Larsen
Foto: Tonni Koefoed Larsen

De bornholmske jægere vil have ræven tilbage i naturen, og efter en heftig debat blev resultatet, at de delegerede stemte for, at kredsbestyrelsen skulle arbejde for, at ræven bliver udsat på Øen.

Stemmetallet var 33 for og 16 imod.

Rævedebatten var kulminikationen på et kredsmøde, der ellers havde forløbet meget roligt, og hvor der ingen kommentarer var til kredsformand Steen Friis' beretning.

Dog var der enkelte uddybende spørgsmål og kommentarer til landsformand Claus Lind Christensens beretning.

Blandt andet fra Robert Pedersen fra Rønne. Han var kritisk over for, at det nye Jagtens Hus ligger i Jylland, og at det stort set kun er jyder, der er nu er ansat i administrationen (det huede ikke en ærkebornholmer).

Claus Lind svarede med, at det vist var svært at ændre nu, og det gav anledning til lidt latter i salen.

Der var også kritik af de problemer, der har været med Jægerforbundets medlemssystem.

Denne kritik blev fremført af Søren Hansen fra Nyker, der beskrev de store problemer, han som formand for en lokalforening havde haft med et system, der mildest talt ikke havde virket.

Her erkendte direktør Michael Stevns, at der havde været problemer, og han undskyldte, men mente at nu var fejlene rettet.

Under valgene blev hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost genvalgt uden modkandidat,

Kredsformanden Steen Friis var ikke på valg

Hele kredsbestyrelsen blev genvalgt. Det eneste nyvalg var Michael Bjørn fra Allinge.

Alle koordinatorer blev også genvalgt. Dog havde hundekoordinator Benny L. Christensen ønsket at trække sig, og denne post er nu vakant i Kreds 8.

Aftenens dirigent var Michael Jørgensen, der ledede forsamlingen på en god måde. Om end han under rævedebatten måtte tale lidt højt og skære igennem.

Kredsmødet, der blev holdt i Nyvest-Centeret midt på øen, var velbesøgt. Der var nemlig mødt omkring 120 deltagere frem, og det er  dobbelt så mange, som der plejer, og her var det helt sikkert rævedebatten der trak.