OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. november 2017

Bliv buejæger!

Kom tættere på naturen, bliv jagtligt udfordret, kombiner tradition med moderne udstyr og væbn dig så med et ordentligt skud tålmodighed. Det er nogle af de aspekter ved buejagt, der fascinerer mange jægere, og gør jagtformen mere og mere populær.

 

I buejagten er jægeren oppe mod dyrets høre- lugte- og synssans. Det mindste fejltrin, en knækket gren eller en forkert bevægelse betyder, at der ikke kommer en lækker vildtret på middagsbordet.

Der anbefales en skudafstand på op til 25 meter til vildtet afhængig af buens styrke. Det gør det udfordrende at komme på skudhold.

 

Den største udfordring ligger dog i at trække buen på den korte afstand, uden at vildtet opdager bevægelsen. Det er her vigtigt, at man har en dækkende baggrund, så man ikke står i silhuet. Beklædningen har stor betydning både for at sløre konturen af jægeren, men også for at begrænse støj, når man bevæger sig samt når man trækker buen.

 

Kom godt i gang med buejagt

Et godt sted at starte er at kontakte kredsens buekoordinator eller en anden erfaren buejæger for at få en buesnak.

 

En betingelse for at blive buejæger er, at man besidder det almindelige jagttegn. Herefter skal man have deltaget i et obligatorisk buekursus. Kurset varer en dag, og omfatter gennemgangen af både den teoretiske og praktiske del, som ligger til grund for buejagtprøven. Her i kreds 5 afholdes kurset i samarbejde med Svendborg Buejægere www.svendborgbuejægere.dk

 

Buejagtprøven afholdes af Svana i samarbejde med nogle af Danske Buejægeres lokalforeninger. Den teoretiske del af prøven består af 20 buejagtrelaterede spørgsmål, heraf skal 18 besvares korrekt. Den praktiske del består af afgivelse af seks pile til rådyrskiver. Skiverne er placeret med varierende afstande fra 10 m til 25 m, og man skal ramme mindst fem pile indenfor hjerte/lungeregionen.

 

Forårets buekurser i 2018 afholdes 3. marts, 10. marts, dem kan du læse mere om her:
Tilmelding skal ske til Steffen på skovballe@c.dk senest 7. januar

 

Steffen Jensen, buekoordinator, tlf 61779146