OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. marts 2017

OK at være uenige eller …I Schackletons fodpor

De falske toner fra de sociale medier var der ikke mange af, da kreds 3. den 7. marts holdt det årlige kredsmøde på Skanderborg Gymnasium. Med en smukt spillende jagthornsgruppe, en dirigent med speciale i konflikthåndtering og en række talere, der både magtede at balancere mellem det selvironiske og det faglige, blev mødet et godt eksempel på god mødekultur.

Tekst: Troels Romby Larsen
Foto: Troels Romby Larsen

Kredsformand Torben Schulz Jensen (TSJ) var i hopla fra aftenens start. Dog først efter at forsamlingen havde æret de jægere, der var gået bort i det forgangne år. TSJ aflagde på munter og saglig vis beretning, hvori han kom omkring foreningsarbejdet, som det udøves af mange frivillige, entusiastiske instruktører og koordinatorer.

Tillidsfolk på farefuld færd

– Gode ideer er kun gode, hvis de bliver til noget – og alle kan være med, var hans slogan.

Det er imidlertid ind imellem vanskeligt at finde lokale, frivillige ildsjæle til at drive foreningsmaskinen. Noget tyder på, at en vis foreningstræthed har meldt sig. TSJ gav et par bud på forklaringen bag dette fænomen. Han sammenlignede lidt de frivilliges arbejdsvilkår med en historisk reference til en annonce indrykket i britiske aviser af eventyreren Ernest Schackleton, der søgte mandskab til en ekspedition til Sydpolen. I annoncen lovede han dem alt andet end guld og grønne skove. Ekspeditionen, som foregik for 100 år siden, havde i øvrigt nær kostet deltagerne livet.

Så grumme arbejdsvilkår har forbundets og kredsens tillidsmænd næppe, selvom direktør Michael Stevns i sin tale også bad deltagerne undlade at bruge sprogets nedladende og værste gloser, når de henvender sig til administrative medarbejdere i Jagtens Hus.

Fat i børn og unge

Kredsen har fokus på en række spændende tiltag. Ud over at Jægerrådene styrkes, så er TSJ stærkt optaget af, at kredsen skal netværke med alle, der kan bidrage til, at danske jægere får mest mulig jagt og natur.

Især er det vigtigt, at børn og unge tidligt får præsenteret mulighederne ved jagt og natur Han roste således Bråskovgård Efterskole for deres jagtlinje, der fremover også vil undervise i foreningsarbejde – et arbejde, som er helt i tråd med det samarbejde DJ og Danmarks Sportsfiskerforbund har igangsat med projekt Bliv NaturligVis, - hvortil frivillige formidlere søges.

Bueskydning ser TSJ som en af midlerne til at give ungdommen oplevelser men også førstehåndsoplæring i blandt andet afstandsbedømmelse og artskendskab.

Faglighed, faglighed og faglighed

Claus Lind Christensen havde et kort men intenst indlæg, hvor han blandt mange emner ridsede jagtens historie op fra tiden, hvor man havde nattejagt men ingen jagttider til i dag, hvor al jagt er reguleret ned i mindste detalje.

Vilkårene for jagtudøvelsen ændrer sig hele tiden. Uanset hvad så skal forvaltningen af alle vildtarter bygge på faglighed – det gælder også i hjortevildtdebatten, som det sidste års tid næsten har overskygget al anden forvaltningsdebat.

Efterdebat

Kun Morten Kjær fra Aarhus Jægerforbund tog ordet under Evt. og problematiserede Jægerrådenes tilknytningsforhold foruden brugen af begrebet ”bæredygtig jagt”. Claus Lind Christensen var ikke enig i kritikken og inviterede i mødets ånd taleren til et lille eftermøde over en ekstra kop kaffe.