Tilskudsmuligheder

Jægerforbundet har udgivet folderen: ”Skyd papegøjen – fundraising i jagtforeningen”. Folderen giver gode råd til arbejdet med fonde og sponsorer, ligesom folderen indeholder en liste over relevante fonde.

Bemærk i øvrigt, at nogle af tilskudsordningerne administreres af Danmarks Jægerforbund, og til disse kan du finde vejledninger og læse om de generelle betingelser, som skal være opfyldt for at kunne komme i betragtning til økonomisk støtte.

Ansøgningsskemaerne til disse ordninger ligger ligeledes på hjemmesiden i pdf-format. Det betyder, at de skal printes ud og udfyldes, da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at udfylde dem på skærmen. 

Husk at overholde de anførte ansøgningsfrister.

Klik i listen nedenfor for at gå til de forskellige puljer