OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. maj 2017

Natur- og jagtsti

Natur- og jagtsti under Danmarks Jægerforbund er en meget spændende aktivitet, som giver udøverne en speciel oplevelse, og det er noget af det nærmeste, man kommer på rigtig jagt, uden at der er tale om den ægte vare.

Natur- og jagtsti - hvad er det? En natur- og jagtsti er en spændende, morsom og ikke mindst lærerig aktivitet (konkurrence), hvor man får afprøvet sine færdigheder i viden om fugle, dyr, planter, kendskab til jagtloven, afstands-bedømmelse, hunde, sikkerhed og etik.

Med andre ord skal deltagerne igennem en række poster med henholdsvis teorispørgsmål og praktiske øvelser, herunder skydning.

Du kan se alle kredsjagtstiarrangementerne i 2017 her.

Du kan læse reportagen fra "Sjællandsmesterskabet i jagtsti 2017" her.

Forbundsmesterskabet i Jagtsti 2017

Forbundsmesterskabet i Jagtsti 2017 afholdes lørdag den 17. juni på Fyn.

Tilmeldingen til årets FM Jagsti åbnes i aktivitetskalenderen medio maj

Hvad er jagtsti?

Natur- og jagtstien afvikles, som om man er på jagt, deltagerne opfører sig, som om de er på jagt. Modsat andre konkurrencer er der en munter dialog mellem deltagerne, man fortæller gerne om, hvad man har "dummet sig med", så alle kan få sig et billigt grin.

Dette til trods er der skam tale om en seriøs aktivitet (konkurrence), men der er også plads til godt kammeratskab mellem deltagerne, som til mesterskabet jo kommer fra hele landet.

En Natur- og jagtsti indeholder skydning til lerduer, der agerer fugle og løbende vildt, samt figurer, som vipper op. Der er rene teoriopgaver, men mange gange er det kombinerede opgaver med både skydning og teori. Ikke sjældent ser man natur- og jagtstier, hvor deltagerne har hund med. Her bedømmes både jæger og hund.

Har du fået lyst til at prøve kræfter med en natur- og jagtsti, enten som deltager eller som arrangører, så kontakt din lokale jagtstikoordinator, der altid vil være behjælpelig med gode råd og vejledning. Find også mere inspiration og en række jagtstier, klar til brug, ved af klikke her eller følge linket til højre på siden.

Endelige er det værd at huske på, at uanset hvordan det går, når man deltager på en jagtsti, så har man ofte lært noget, som kan bruges senere både på jagtsti og/eller på jagt.

Konkurrencer:

I natur- og jagtsti kan der konkurreres både lokalt og nationalt.

Konkurrencerne foregår enten individuelt eller i hold, og de afvikles efter et specielt sæt regler, som du kan finde i højrespalten.

Lovens krav betyder, at mange jægere har en hund med på jagt, og den kan selvfølgelig også komme med, når der afholdes natur- og jagtsti rundt om i landet.

I de tilfælde hvor arrangøren af en natur- og jagtsti har lavet nogle poster, hvor hunden også skal arbejde, er der også udarbejdet et specielt sæt regler herfor.

Elektronisk riffel- og elgskydebane

Natur- og jagtstiudvalget har 2 elektroniske riffelskydebaner (elgbaner).

Brugerne af elgbanerne har været meget positive. Elgbanen er meget let at håndtere, og så er den miljøvenlig, da den ikke forurener. For at flere kan få glæde af elgbanerne, vil vi hermed gøre opmærksom på eksistensen af disse.

Det er klart, at elgbanen først og fremmest skal tjene det formål den er købt ind til nemlig natur- og jagtsti, men at den i ledige stunder kan udlånes til regioner, kredse og lokale jagtforeninger.

Elgbanerne administreres af jagtsti-koordinatorerne i kreds 1 og 7. Kontakt den lokale koordinator eller se mere på kredsenes egen hjemmeside. 

Udstyret består af:

  • En eko-aims riffel
  • En eko-aims riffel skydeskive
  • En eko-aims løbebane med elgskive
  • PC-laptop samt ekstra skærm

Ekstraudstyr:

  • 2 stk. foldebare pavilloner ALU 3 x 3 m + 2 x 2 stk. sidevægge.
  • En 2000 W-generator til brug ude i terrænet.