OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Velbesøgt kredsmøde i Nordjylland:
Ny kredsformand og god debat

Der blev afholdt kredsmøde i Jægerforbundets kreds 1 lørdag den 27. februar. Dagen bød på en ny kredsformand, uddeling af æresbevisninger og debat om aktuelle emner.

Tekst: Kim Lykke Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Kim Lykke Jensen, Danmarks Jægerforbund

På en smuk og frostklar februardag løb kredsmødet af stablen på Nordjyllands Landbrugsskole ved Nibe. Skolens gymnastiksal var fyldt til bristepunktet med både delegerede og tilhørere.

Den afgående formand, Per Henriksen, bød velkommen, og de lokale jagthornsblæsere blæste begivenhederne i gang. Herefter blev der holdt et minuts stilhed for de jagtkammerater, der var gået bort siden sidste kredsmøde.

De lokale tillidsfolk redegjorde for årets gang i kreds 1 med positive budskaber om såvel medlemstal, budget og aktiviteter i kredsen. Der var stor ros til alle de lokale frivillige, der er med til at sikre et højt aktivitetsniveau i det nordjyske.

Ny kredsformand

Efter seks år som kredsformand havde Per Henriksen valgt at træde tilbage. Han takkede for tiden som formand, og han var helt tryg ved at overlade posten til en af de to kandidater, der havde meldt sig som efterfølgere på posten.

- Jeg har været meget glad for arbejdet som kredsformand. Det har til tider været hårdt, men meget lærerigt og udfordrende. Jeg har haft et meget fint samarbejde med både de lokale foreninger, kredsbestyrelse og vores HB-medlem, Leif Bach. Jeg er glad og stolt over det, som vi i fællesskab har opnået. Det føles godt at lade stafetten gå videre – ikke mindst, når der er to så gode og kompetente kandidater til posten, sagde Per Henriksen.

Det var nemlig to erfarne tillidsfolk, der havde meldt sig som kandidater. Dels Per Lindegaard, der er kendt og respekteret for sit store engagement i skydeverdenen og Grethe Jakobsen, der blandt andet har brilleret med et meget fint arbejde i både Jægerråd og Kredsbestyrelse. De to kandidater motiverede fra talerstolen deres kandidatur, ligesom de på forhånd havde udarbejdet en præsentation på tryk og hjemmeside. De tilstedeværende fik mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne, inden afstemningen gik i gang. Stemmesedlerne blev indsamlet i poser og kasser, og stemmeoptællerne gik i aktion. Der var nervøsitet at spore hos begge kandidater, indtil spændingen blev udløst. Optællingen viste, at Per Lindegaard fik 69 stemmer, mens Grethe Jakobsen fik 92 stemmer. Hun kan derfor kalde sig ny kredsformand for det nordjyske område.

Hun takkede for valget og ser frem til at fortsætte det gode arbejde, som Per Henriksen hidtil har udført.

Hjortevildt til debat

Som så mange andre steder har der i den forgange tid været godt gang i debatten om fremtidens forvaltning af hjortevildtet. Emnet er blevet flittigt debatteret på jægerrådsmøderne - og blev det også på kredsmødet. Der var ingen tvivl om, at Nordjyderne mener, at der ikke skal indføres en generel jagttid på kronvildt i hele Danmark. Man ønsker fortsat at kunne foretage den regionale forvaltning, der i landsdelen har været en stor succes.

- Vi har gennem mange år møjsommeligt opbygget, hvad der nok må karakteriseres som Danmarks sundeste bestand af kronvildt. Håbet er også, at vi kan slippe for brunstjagten i det Nordjyske, sagde Tage Espersen fra kredsbestyrelsen.

Flere andre tog ordet og udtrykte den samme holdning. Fra salen blev der også udtrykt frustration over de grupperinger på facebook og andre medier, der er med til at forplumre debatten og processen.

Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen var også ganske klar i spyttet:

- Jeg vil bede om at i alle sammen går aktivt ind i at forklare baglandene, hvordan tingene reelt hænger sammen. Der er mange myter derude, som ikke har bund i virkeligheden. Debatten er præget af misinformation og desværre også bevidst misinformation. Det er blandt andet vigtigt at fortælle, at ideen om arealkravet IKKE kom fra DJ, men det var de andre organisationer, der har bragte det i spil. Det er vigtigt at huske, at vi kun har én stemme i Den Nationale Hjortevildtgruppe og i Vildtforvaltningsrådet. Derfor gælder det om at finde fælles løsninger, og det får man altså kun ved at sidde med ved forhandlingsbordet. Og så længe forhandlingerne er i gang, sidder vi med, sagde han og fortsatte:

- Der er store forskelle landsdelene imellem. Ønskerne har ændret sig i takt med debatten og derfor har vi behov for en fortsat forventningsafstemning med baglandet. Men lad mig lige gentage, at vi sidder med i forhandlingerne til den bitre ende. Og først til allersidst beslutter vi, om Jægerforbundet bakker op om den endelige indstilling, pointerede Claus Lind Christensen.

Hædersbevisninger

Det er en sjælden begivenhed, at Jægerforbundets sølvnål bliver uddelt. Det skete imidlertid på kredsmødet, hvor den afgående formand, Per Henriksen tog imod den fornemme hæder, og han fik samtidig mange rosende ord med på vejen.

Der var også hæder til Erik Schack fra Sæby og omegns jagtforening. Han fik tildelt Jægerforbundets aktivitetstegn, der uddeles som en påskønnelse af en særlig stor og dygtig jagtfaglig indsats til glæde for mange jægere.

- I mere end 20 år har du stået i spidsen for en jagtforening med et kæmpe stort aktivitetsniveau. Du har været en umådelig dygtig styrmand. En alvorlig ulykke har sat foreningsarbejdet på stand-by for en stund, men jeg er sikker på, at du vender tilbage, sagde hovedbestyrelsesmedlem, Leif Bach.

Også kredsvinderen i konkurrencen om at blive Årets Jagtforening blev fundet. Her havde fem foreninger dystet om titlen i en meget tæt kamp. Vinderen blev Aalborg Jægerklub, der nu går videre til den landsdækkende konkurrence og skal i den forbindelse fortælle om de mange gode aktiviteter, man udfører til inspiration for landets øvrige jagtforeninger

På mødet blev der ligeledes holdt et oplæg fra Jægerforbundets direktør, Michael Stevns, der fortalte om den aktuelle status for Jagtens Hus, ligesom han redegjorde for forbundets erfaring med at flytte fra Hovedstadsområdet til Djursland.