Marknaturplan - Todbjerg-Pannerupmose Markvildtslav

På denne side finder du kort og dokumenter, der tilsammen udgør jeres marknaturplan.

Markvildtsrådgiveren opdaterer marknaturplanen én gang årligt i forbindelse med årsmødet i markvildtslavet. 
Sådan læser du marknaturplanen

Marknaturplanen består primært af en række kort, der bygget op af forskellige lag. Hvis ikke du har erfaring med at bruge Adobe Reader, har vi lavet en vejledning, som findes her.


Dokumenterne i jeres marknaturplan

Grunddata - indeholder informationer om lavet og dets arealer.

Haretællinger  - viser jeres tælleresultater for harer

Har I registreret andre arter i forbindelse med tællingerne, findes de data stadig i Vildtobs.

Agerhønetællinger - viser jeres tælleresultater for agerhøns
Har I registreret andre arter i forbindelse med tællingerne, findes de data stadig i Vildtobs.

 Tiltag

Om lavet

Todbjerg-Pannerup Markvildtlav er startet i november 2014. Markvildtlavet har sit interesseområde lokaliseret rundt om Todbjerg og Pannerup Moser nord for Århus. Området er påvirket af byudviklingen i Århus’ nærområde, men besidder fortsat sit landlige præg og naturindhold lige så snart man kommer ud på de små veje i landbrugslandet. Landbrugsdriften er typisk for det østjyske område, med korn- og rapsbaserede sædskifter, dyrket på en blanding af både små og store landbrugsbedrifter på god og frugtbar landbrugsjord.

Naturen i mosen har ændret sig fra 1940-50 med mange tørvegrave, afvandingsgrøfter og mange engstykker med græssende kvæg. Markerne mod mosen var tilpasset landbruget (mange små 10-30 Ha.) Afvandingsgrøfterne er ikke blevet vedligeholdt i mange år. Engstykker bliver ikke afgræsset, hvor pil og andre buske (træer) breder sig på engene.

Vildtbestanden i mosen har ændret sig med udviklingen i landbruget, fra 1960 hvor der ikke var råvildt men mange harer, agerhøns og ænder. Til i dag hvor der er meget råvildt, mange fasaner men få harer, agerhøns og ænder.

Det første initiativ til Todbjerg-Pannerup Markvildtlav blev tage af Ole Nørskov, der kontaktede lodsejre med matrikler i eller omkring mosen, alle var positive med hensyn til oprettelse af et markvildtlav. Ole tog kontakt til DJ Kalø hvor jagtkonsulent Bent Ove Rasmussen blev rådgiver på projektet og Todbjerg Pannerup Mose Markvildtlav blev oprettet med 19 lodsejere som medlemmer.

Den 1. januar 2015 blev Sebastian Behnke tilknyttet som markvildtskonsulent.