Marknaturplan - Risvang Markvildtlav

På denne side finder du kort og dokumenter, der tilsammen udgør jeres marknaturplan.


Markvildtsrådgiveren opdaterer marknaturplanen én gang årligt i forbindelse med årsmødet i markvildtslavet. 

ådan læser du marknaturplanen

Marknaturplanen består primært af en række kort, der bygget op af forskellige lag. Hvis ikke du har erfaring med at bruge Adobe Reader, har vi lavet en vejledning, som findesher.


Dokumenterne i jeres marknaturplan

Grunddata - indeholder informationer om lavet og dets arealer.

Agerhønetællinger - viser jeres tælleresultater for harer
Har I registreret andre arter i forbindelse med tællingerne, findes de data stadig i Vildtobs.

Haretællinger - viser jeres tælleresultater for harer
Har I registreret andre arter i forbindelse med tællingerne, findes de data stadig i Vildtobs.


Tiltag

Om lavet

Risvang Markvildtlav er startet i november 2014. Markvildtlavet har sit interesseområde lokaliseret mellem Spørring, Mejlby og Hårup. Området er naturskønt og har fortsat sit landlige præg og naturindhold lige så snart man kommer ud på de små veje i landbrugslandet. Landbrugsdriften er typisk for det østjyske område, med husdyrhold og korn- og rapsbaserede sædskifter, man dyrker på en blanding af både små og store landbrugsbedrifter på god og frugtbar landbrugsjord.

Markerne har ændret sig fra 1940-50 med mange mindre enheder med en større variation i afgrøderne. Engene langs Spørring Å bliver i mindre grad passet med græssende kreaturer end før. Vildtbestanden har ændret sig med udviklingen i landbruget, fra 1960 hvor der ikke var råvildt men mange harer, agerhøns og ænder. Til i dag hvor der er meget råvildt, mange fasaner men få harer, agerhøns og ænder.

Det er tydeligt, at potentialet for en bred diversitet i flora og fauna er tilstede, og de lodsejere som har jord i området, vil gerne gøre en indsats for at forbedre forholdene. Dette giver en unik mulighed for de arter og naturtyper, som der skal passes på. 

Det første initiativ til Risvang Markvildtlav blev tage af Lars Pank, der kontaktede lodsejre med matrikler i området, hvor alle var positive med hensyn til oprettelse af et markvildtlav. Lars tog kontakt til DJ Kalø hvor jagtkonsulent Bent Ove Rasmussen blev rådgiver på projektet og Risvang Markvildtlav blev oprettet med 20 lodsejere som medlemmer.

Den 1. januar 2015 blev Sebastian Behnke tilknyttet som markvildtrådgiver.