Kronvildt

Krondyret er det største, landlevende pattedyr i Danmark.

Krondyret indvandrede til Danmark for 11.000 år siden og var vidt udbredt indtil 1700-tallet, hvorefter intensiv jagt udryddede bestandene på Sjælland og Fyn. I dag har bestanden igen spredt sig, især til de store nåleskovsplantager i Midt- og Vestjylland, som rummer den danske kernebestand.

Krondyret kendetegnes ved, at sommerdragten er rødbrun med lys bug, og vinterdragten er gråbrun med længere og tykkere hår. Ældre hjorte har tydelig manke. Kronvildtets spejl er gulligt og går op over lænden. Halen er 10-15 cm lang og hoved og ører er meget lange.

Tre relevante film om kronvildt

Filmen herunder gør dig klogere på kornhjortens levevis, kendetegn og forvaltning.

I denne film fortæller skovfoged og skytte Torben Christiansen om kronvildtets biologi og levevis.

Filmen her fortæller om vigtigheden af sund og bæredygtig forvaltning af kronvildtet, med udgangspunkt i hinder og kalves biologi og forvaltning.