Bly i riffelammunition

Målsætning

"Danmarks Jægerforbund ønsker at udfase bly i jagtammunition”.

Derfor vil Danmarks Jægerforbund i samarbejde med relevante myndigheder arbejde for, at bly i riffelammunition til jagt udfases over en passende årrække. Danmarks Jægerforbund ønsker, at det fortsat skal være muligt at benytte bly i træningsammunition på skydebaner, da det her er en kontrolleret forureningskilde, der kan ryddes op i forhold til gældende lovgivning.

Det er vigtigt, at alternativerne til bly i jagtammunition lever op til følgende kriterier:

  • Sikkerhed for et effektivt drab af vildtet
  • Sikkerhed for, at vi erstatter bly med mere miljørigtigt materiale
  • Der er stadig en række udfordringer, som skal løses, inden bly i riffelammunition til jagt kan udfases. Udfordringerne er dog overvejende juridiske og drejer sig primært om kalibre på 6,5 mm og mindre.

Bekendtgørelsen i Jagtloven vedrørende ’våben og ammunition som må anvendes til jagt m.v.’ tager ikke højde for blyfri ammunition. Derfor vil en revision af bekendtgørelsens krav til anslagsenergi sikre en hurtig implementering af blyfri riffelammunition.


Denne målsætning er besluttet på hovedbestyrelsesmøde den 28. november 2019.