OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. juni 2022

Nye regler for blyfri jagt

Fra og med den 1. april 2024 vil det ikke længere være lovligt at jage med blyholdig centraltændt riffelammunition i Danmark, men allerede den 1. juli i år (2022) kommer der nye regler, som gør det nemmere at skifte til blyfri ammunition.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen og Torsten Lind Søndergaard

Den 1. juli 2022 træder den nye bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv., i kraft. I denne bekendtgørelse er der blandt andet ændret på kravene til riffelammunition til jagt. Den største ændring er, at projektiler i centraltændt jagtammunition til riflede våben indeholdende mere end 1 procent bly ikke må medtages eller anvendes til jagt eller regulering. Kravet om maksimalt 1 procent bly gælder dog ikke for randtændte våben, som f.eks. salonrifler og heller ikke for luft- og fjedervåben, da udbuddet af ikke blyholdige alternativer endnu ikke er tilstrækkeligt.

Sidder du nu og bliver bekymret for de blyholdige patroner, som du har liggende til din jagtriffel i våbenskabet, så kan du roligt slappe af. Reglerne gælder nemlig ikke på skydebaner, og du må desuden jage med dine blyholdige patroner efter de ”gamle” regler indtil den 31. marts 2024. Herefter er det dog udelukkende blyfri centraltændt riffelammunition, der må anvendes til jagt.

I perioden fra 1. juli 2022 indtil den 31. marts 2024 er der altså to sæt regler for centraltændt riffelammunition til jagt: et nyt sæt regler for blyfri ammunition, og de regler du allerede kender for den blyholdige ammunition. Altså en overgangsordning. Som det fremgår af skemaet for blyfri riffelammunition i bekendtgørelsen, er kuglevægt ikke længere et krav. Kravet til riffelammunition til jagt på klasse 1- og 2-vildtarter defineres nu ud fra kaliber og anslagsenergi (E100).

  • For jagt på klasse 1-vildt (kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon, vildsvin) er kravet en kuglediameter på mindst 6 millimeter (.236') og en anslagsenergi E100 på mindst 2.000 joule
  • For jagt på klasse 2-vildt, som nu omfatter både råvildt og spættet sæl, skal kuglediameteren være mindst 5,5 millimeter (.217'), og anslagsenergien E100 mindst 800 joule
  • For klasse 3, 4 og 5 er energikravene ikke ændret

Se skemaet her for yderligere information. De nye definitioner betyder i praksis, at der findes funktionelle blyfrie alternativer til blandt andet jagtrifler i kaliber 6,5x55 og .222 REM, som har været nogle af de kalibre, der har været bekymringer om.

Hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund og formand for Våbenudvalget Marie-Louise Achton-Lyng glæder sig over, at reglerne nu er endelig på plads, så alle ved, hvad man kan regne med:

- Vi har jo selv ønsket den her udfasning, og vi har siddet med i arbejdsgruppen, hvor reglerne er blevet udformet, så vi har jo helt fra begyndelsen været med helt ind i maskinrummet. Men nu er reglerne endelig vedtaget, så nu ved vi alle sammen, hvordan fremtiden kommer til at se ud, og hvordan vi skal forholde os. Det er meget glædeligt, siger Marie-Louise Achton-Lyng.

Hun opfordrer alle jægere, som endnu ikke er skiftet væk fra blyet, til at begynde at teste de nye ammunitionstyper.

- Tilbagemeldingerne fra de mange, mange jægere, som har kastet sig over de blyfri alternativer, er positive. Udfasningen af bly kommer ikke til at tage noget fra vi jægere. Tværtimod. Vi har endelig adskilt jagten fra blyet, og vi har fået et nyt regelsæt, der sikrer vores riffeljagt, siger Marie-Louise Achton-Lyng.