Løse katte

Målsætning

Katte skal via lovgivningen sidestilles med hunde og dermed holdes på egen grund. Som en konsekvens af ovenstående skal katte mærkes og bære halsbånd med kontaktoplysninger.

På landbrugsbedrifter kan der holdes katte til at begrænse rotter og mus. Har disse katte fri adgang til naturen, skal de være registret som sådan. Katte, der anvendes til bekæmpelse af mus og rotter, skal kunne holdes i erhvervsøjemed.

Katte, der optages, skal kunne indleveres til internater, og ejeren skal betale for opholdet. Katte, der optages og som ikke er mærkede, skal enten kunne aflives eller neutraliseres med henblik på videreformidling.

Baggrund

I Danmark er det estimeret, at der findes omkring 500.000 herreløse katte i naturen. Disse katte har afgørende betydning for naturen, som de påvirker negativt. Danmarks Jægerforbunds prædationsprojekt vurderer, at mindst 15 pct. af rugende agerhøns i dette projekt er blevet taget på reden af katte.

Katte er husdyr, og skal derfor holdes som sådan, hvilket vil sige, at kattes adgang til naturen skal begrænses mest muligt, både for at minimere den skade, de gør på naturen, samt for at sikre, at dyrevelfærden for kattene forbedres.


Denne målsætning er besluttet på hovedbestyrelsesmøde den 2. september 2015.