Høringssvar afgivet i 2021

Høring vedr. ændringer i husdyrsgødningsbekendtgørelsen
Myndighed: Miljøministeriet, Bæredygtig produktion
Dato: Den 20. maj 2021

Høring af forslag til urørt skov, bestående af 9.000 ha ny urørt skov og af overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove på Naturstyrelsens arealer
Myndighed: Miljøministeriet, Naturstyrelsen
Dato: Den 30. april 2021

Høring af miljørapport over ordningerne for pligtige efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 2. april 2021

Høring over Energistyrelsens plan for Thor Havvindmøllepark med tilhørende miljørapport
Myndighed: Energistyrelsen
Dato: Den 23. marts 2021

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om jagttegn
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 15. marts 2021

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 15. marts 2021

Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven (Etablering af naturnationalparker m.v.)
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 12. februar 2021

Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 12. februar 2021

Høring af miljørapport over målrettet kvælstofregulering 2021
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 6. januar 2021

Høring om Vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2021
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 6. januar 2021