Høringssvar afgivet i 2020

Høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte.
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 8. december 2020

DJ's holdning til EU-Kommissionens udkast til kriterier og vejledning for udpegning af beskyttede områder under EU's biodiversitetsstrategi
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 3. december 2020

Høring over udkast til forslag til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 30. november  2020

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening 
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 26. november  2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer og lov om hittegods.
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: Den 25. november  2020

Høring over udkast til bekendtgørelse om jagttegn.
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 23. november  2020

Forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred (høringssvar om mærkning og videreformidling af kat)
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 19. oktober  2020

Bemærkninger til Natura 2000-basisanalyser 2022-2027 
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 16. september 2020

Høring over udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 4. september 2020

Krav om målrettede efterafgrøder – bekendtgørelse for planperioden 2020/2021
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 10. juli 2020

Høring af miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd Havvindmølleparker
Myndighed: Energistyrelsen
Dato: Den 30. juni 2020

Høringen om væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver 2021-2027.
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: Den 18. juni 2020

Høring til Havstrategiens nye overvågningsprogram 2021-26 – Danmarks havstrategi II - anden del Overvågningsprogram 
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet 
Dato: Den 15. juni 2020

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.
Myndighed: Justitsministeriet 
Dato: Den 15. juni 2020

Kommissionens biodiversitetsstrategi og jord- til- bord strategi
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 2. juni 2020

VVM af landanlæg samt SMV af planen for Thor Havvindmøllepark
Myndighed: 
Energistyrelsen og Miljøstyrelsen
Dato: Den 29. maj 2020

Høring af udkast til ændring af vildtskadebekendtgørelsen
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 27. maj 2020

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 26. maj 2020

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle m.v. (jagttidsbekendtgørelsen)
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 15. maj 2020

Høring over udkast til afgræsningsrapport til miljøvurdering af Danmarks første havplan
Myndighed: Søfartsstyrelsen 
Dato: Den 22. april 2020

Høring over udkast til forvaltningsplan for bæver
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 14. april 2020

Høring af udkast til Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 19. marts 2020

Høring over udkast til sælforvaltningsplan 
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 6. marts 2020

Høring om kvælstofvirkemiddelkatalog samt bilag
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 6. marts 2020

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttegn
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 2. marts 2020

2. faglig høring af virkemidler til brug for nyt fosforvirkemiddelkatalog - økonomi og indledende 
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 24. februar 2020

Høring om udkast til ændring af Lov om naturbeskyttelse (Forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3 beskyttede arealer)
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 31. januar 2020

Bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling og udkast til vejledning
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 3. februar 2020

Høringssvar til forslag til nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Myndig: Sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Dato: Den 4. marts 2020