Høringssvar afgivet i 2020

Høring om udkast til ændring af Lov om naturbeskyttelse (Forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3 beskyttede arealer)
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 31. januar 2020

Bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling og udkast til vejledning
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 3. februar 2020

Høringssvar til forslag til nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Myndig: Sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Dato: Den 4. marts 2020