Høringssvar afgivet i 2020

Høring af udkast til Vejledning om regler for pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 19. marts 2020

Høring over udkast til sælforvaltningsplan 
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 6. marts 2020

Høring om kvælstofvirkemiddelkatalog samt bilag
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 6. marts 2020

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttegn
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 2. marts 2020

2. faglig høring af virkemidler til brug for nyt fosforvirkemiddelkatalog - økonomi og indledende 
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 24. februar 2020

Høring om udkast til ændring af Lov om naturbeskyttelse (Forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3 beskyttede arealer)
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 31. januar 2020

Bekendtgørelse om multifunktionel jordfordeling og udkast til vejledning
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 3. februar 2020

Høringssvar til forslag til nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Myndig: Sekretariatet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Dato: Den 4. marts 2020