Høringssvar afgivet i 2017

Høring over udkast til bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag  
Myndighed: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Dato: Den 13. december 2017

Høring over 4 vejledninger om direkte arealstøtte 2018
Myndighed: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Dato: Den 11. december 2017

Vejledning om tilsagn til pleje af græs- og naturarealer 2018
Myndighed: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Dato: Den 6. december 2017

Høring af udkast til vejledning om økologisk arealtilskud 2018
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 4. december 2017

Vejledning om økologisk arealtilskud 2018.
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 3. december 2017

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: Den 1. december 2017

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet

Dato: Den 6. november 2017

Forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: Den 23. oktober 2017

Udkast til ændring af lov om jagt og vildtforvaltning 
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: Den 29. september 2017

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 16. juni 2017

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 15. juni 2017