Høringssvar afgivet i 2012


Revision af bekendtgørelse om fredning af vandarealer omkring Saltholm
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 1. oktober 2012

Zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 21. september 2012

Ny bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv.
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 21. september 2012

Ny bekendtgørelse om jagttegn
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 20. september 2012

Forvaltningsplan for hare og agerhøne
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 28. august 2012 

Danmarks havstrategi
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 27. august 2012

Opdateret udpegningsgrundlag for Natura2000-områder
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 20. august 2012

Bekendtgørelse om reglerne i lov om randzoner
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 15. august 2012

Forslag til Nationalparkplan Vadehavet
Myndighed: Nationalpark Vadehavet
Dato: 30. juni 2012 

Ændring af bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning, bekendtgørelse om tilskud til bæredygtig skovdrift samt vejledning om tilskud til privat skovrejsning
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 23. marts 2012

Forslag til lov om ændring af lov om randzoner
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 24. februar 2012

Forvaltningsplan for mink
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 10. februar 2012

Forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø-og klimaindsatsen (LIFE)
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 7. februar 2012

Vejledning om tilsagn til de 5-årige miljø- og økologiordninger
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 23. januar 2012

Bekendtgørelser om særlig støtte til landbrugere
Myndighed: NaturErhverstyrelsen
Dato: 10. januar 2012