Høringssvar afgivet i 2010

Det Dyreetiske Råds udtalelse om jagt
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 6. december 2010

Udkast til bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM)
Myndighed: Fødevare Erhverv
Dato: 26. november 2010

Ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen
Myndighed: Fødevare Erhverv
Dato: 22. november 2010

Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet mv.
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 22. november 2010 

Indsatsplan mod mårhund i Danmark
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 1. november 2010

Implementeringsplan for nationalt vindmølletestcenter i Østerild
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 26. september 2010

Forslag til Nationalpark Vadehavet
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 9. september 2010

Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om skove
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 13. august 2010

Forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven og miljøbeskyttelsesloven (grøn vækst)
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 18. august 2010

Udkast til cirkulære om våben og ammunition mv.
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 12. juli 2010

Udkast til bekendtgørelse af forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 17. juni 2010

Udkast til bekendtgørelse om regulering af ringdue og grågås i Dragør og Tårnby Kommuner
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 15. juni 2010

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur 
Myndighed: Plantedirektoratet
Dato: 8. juni 2010

Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til natur- og miljøprojekter
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Dato: 3. juni 2010

Høring af udkast til bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 23. april 2010

Udkast til forslag om lov om etablering af nationalt testcenter for store vindmøller ved Østerild
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 5. marts 2010

VVM-redegørelse: Nationalt testcenter - for vindmøller ved Østerild
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen v/Miljøcenter Århus
Dato: 5. marts 2010

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy
Myndighed: Nationalpark Thy
Dato: 2. marts 2010

Udkast til ændring af bekendtgørelser om buejagt, jagttegn, erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter og udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber (implementering af servicedirektivet)
Myndighed: Skov- og Naturstyrelsen
Dato: 1. marts 2010

Delbetænkning om farlige hunde
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 16. februar 2010

Udkast til Vejledning om Enkeltbetaling 2010
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Dato: 4. januar 2010