Offentliggjort den: 30. maj 2024

Vi sejlede sikkert i 2023

Som strand- og havjæger bør du altid følge de fem sejlråd, udgivet af SejlSikkert-kampagnen. Har du glemt dem, kan du repetere dem længere nede i artiklen her. Sidste år vendte fritidssejlerne for alvor udviklingen med blot seks omkomne til søs – heriblandt nul jægere.

Tekst: John Friborg, DJ-repræsentant i Søsportens Sikkerhedsråd

SejlSikkert har netop opgjort statistikker over året 2023. Året bød på flere vejrmæssige rekorder, masser af solskinstimer og rigtig meget aktivitet langs Danmarks 8600 kilometer lange kyst. 2023 var også et rekordår på den gode måde, hvad angår fatale ulykker ved fritidssejlads. Der omkom seks personer i forbindelse med fritidsaktiviteter til søs. Det er selvfølgelig for mange, men set i lyset af tidligere års antal omkomne, er det er meget lavt tal.

Som jægere kan vi glæde os over, at der ikke var omkomne under udøvelse af strand- eller havjagt i 2023.

Arbejdet med at forbedre sikkerheden til søs fortsætter, og på havnene kan man næsten ikke undgå at se SejlSikkert plakater med bl.a. de fem sejlråd. Der er et godt samarbejde med de forskellige myndigheder, søværnet, politi og kommunerne. Det er lykkedes Søsportens Sikkerhedsråd at få indblik i anonymiserede rapporter fra redningspersonale og politi, så kampagner kan målrettes. Strand- og havjægerne er en særskilt del af materialet, og indgår på lige fod med de øvrige maritime grupper.

SejlSikkert gør et stort arbejde ud af at analysere de såkaldte ”nærved-ulykker”, hvor der ikke er omkomne. Her kan de involverede selv forklare sig og man kan lære af hændelsen. Desværre er det ikke nemt at få ”nærved-ulykkerne” frem i lyset.

Følg med på hjemmesiden www.soesport.dk og følg de 5 sejlråd:

  1. Lær at sejle
  2. Hold dit grej i orden
  3. Planlæg din tur
  4. Hav en ”livline” til land
  5. Brug vesten

Omkomne ved fritidssejlads i Danmark, 2014-2023:

Søsportens Sikkerhedsråd er en instans, der består af mange maritime interesseorganisationer og myndigheder. I 2015 startede Søsportens Sikkerhedsråd og Trygfonden et samarbejde for at forbedre sikkerheden ved fritidsaktiviteter i de danske farvande. Samarbejdet mundede ud i SejlSikkert projektet. SejlSikkert var den praktiske del med undervisning, oplysningsmaterialer, lokale ambassadører og foredrag, samt uddannelse af et bredt net af SejlSikkert instruktører.

Perioden med Trygfonden udløb i 2023, men SejlSikkert har indgået et 5-årig sponsorat med de to store maritime fonde, A/S Dampskibsselskabet Orients Fond og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Danmarks Jægerforbund er repræsenteret i Søsportens Sikkerhedsråd via vores Strand- og Havjagtudvalg. DJ har også lokale SejlSikkert ambassadører og en enkelt uddannet SejlSikkert instruktør med speciale i netop sikkerheden under strand- og havjagt.

Lidt om sikkerhed

Det er indlysende, at jagt på vandet i små både, fortrinsvis på den kolde tid af året, er forbundet men en vis risiko. Omskifteligt vejr med pludselig tåge og blæst, eventuelt kombineret med strøm og måske is, kan overrumple jægeren. En tabt åre eller øsekar, for ikke at tale om en regulær kæntring, kan få skæbnesvanger følger. Man skal derfor gå til opgaven med stor respekt og tage omfattende hensyn til sikkerhed.

Når man er flere i båden er det vigtigt, at man aftaler præcis i hvilket skudfelt, den enkelte jæger må afgive skud, og det er uhyre vigtigt, at man ikke afgiver skud i de andre jægeres skudfelt. Ved motorbådsjagt skal man sørge for at iføre sig redningsvest eller overlevelsesdragt og desuden medbringe blandt andet: Ankergrej, kompas, lygte, nødblus, brandslukker, telefon, livline og værktøj. Desuden bør man sætte sig grundigt ind i regler og forskrifter i forhold til sikkerhed til søs.

Regler og påklædning

Strand- og havjagt kan drives af personer med fast bopæl i Danmark og gyldigt jagttegn. Man skal blot overholde bestemte regler. Båden må kun være i stand til at sejle med 18 km/t og under selve jagtudøvelsen må hastigheden kun være 5 km/t. Desuden skal man huske at orientere sig om jagt er tilladt i det pågældende område – altså at det ikke er omfattet af reservatstatus.

Både strandjagt og havjagt foregår næsten altid på den kolde tid af året. Derfor er det nødvendigt at have varmt og helst vandtæt tøj på – gerne suppleret med et par waders. Til trækjagten på åbent vand skal jægeren helst have en hvid overdel (regntøj) og hvid hat eller elefanthue: Den hvide farve ses mindst og falder bedst i med omgivelserne.

Læs mere om strand- og havjagt og få flere gode råd om både sikkerhed og mulighederne.