Offentliggjort den: 25. maj 2024

- Udsætning må ikke skade naturen

Hvorfor skal fasanudsætningen fortsætte, når et enigt Vildtforvaltningsråd (minus DN) vil udfase andeudsætningen? Det var det overordnede spørgsmål, som blev diskuteret på Life-scenen fredag eftermiddag på Naturmødet.

Tekst og Foto: Søren Vendelbo

Findes der et emne, som er garant for debat og skarp optegning af forskellige natursyn, så er det udsætning af fugle til jagt. Det var også tilfældet på årets Naturmøde i Hirtshals, hvor Det Dyreetiske Råd havde kaldt til samling om netop dette emne fredag eftermiddag.

Panelet på scenen var sammensat af Det Dyreetiske Råds formand, Bengt Holst, Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen, formanden for Vildtforvaltningsrådet (VFR), Jan Eriksen og vildtbiolog på Aarhus Universitet Niels Kanstrup.

Ænder og fasaner

I 2023 kunne VFR præsentere nyt forlig angående udsætning af fuglevildt, som bl.a. indebærer en udfasning af andeudsætning over en femårig periode. Moderator og vært på debatten, Vicky Knudsen, var nysgerrig på, hvordan forliget er landet hos DJ-formand Claus Lind Christensen, og hvorfor udsætningen af fasaner fortsætter, når udsætningen af ænder skal udfases.

- Jeg anerkender, at der er problemer forbundet med udsætning af ænder til jagt. Det gælder bl.a. forurening af vandmiljøer og genetisk forurening af den samlede bestand af gråænder. Derfor synes jeg også, at det er et fornuftigt forlig, vi er kommet frem til i VFR, og jeg håber, at ministeren tager det til efterretning, siger Claus Lind Christensen og afslutter: - Udsætning må ikke skade naturen.

Til det opfølgende spørgsmål om fasanudsætningen lyder svaret:

- Til gengæld mener jeg, at der er plads til fasanudsætning, hvis man udsætter fuglene på en ordentlig måde og følger op med retmæssige biotopplaner og levestedsforbedringer i forbindelse med udsætningen.

Claus Lind Christensen fastslår, at vi i Danmarks har faste og velfungerende rammer for fasanudsætning, som både sikrer levestedforbedrende tiltag og at fuglene sættes fri i naturen minimum en måned før jagttid. Det til forskel for opdræt og udsætning af fugle til jagt i lande som England og Frankrig.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Skader det jagten?

- Hvor mange her i teltet går på jagt? spørger Vicky Knudsen nysgerrigt ud i teltet, hvorefter lige under halvdelen reagerer med en lap i vejret.

Formand for Det Dyreetiske Råd, Bengt Holst, er ikke en af dem. Og Bengt er derudover – ikke overraskende – modstander, når det kommer til udsætning af fugle til jagt. Han mener, at der opstår et etisk problem, når man siger, at jagt er en høst af et naturligt overskud i naturen og på samme tid skaber et kunstigt overskud med udsætning. Og så er han bekymret for, at det kan skade jagten på sigt.

- Holder man for krampagtigt fast i retten til at jage udsatte fugle, vil accepten af jagt dale blandt danskerne, fortæller han.

Vildtforvaltningsrådets berettigelse

Formanden for VFR, Jan Eriksen, er godt tilfreds med at et enigt råd (minus DN) kunne sende udsætningsforlig til miljøministeren tilbage i 2023. Af samme grund er han også ked af, at ministeren har afvist indstillingen for nuværende.

- Det er mere end øv, at forliget ikke blev taget til efterretning. Det ændrer dog ikke ved min tro på rådets berettigelse – vi har trods alt mange eksempler på, at ministeren har fulgt rådets indstillinger.

Afslutningsvist kan værten konstatere, at Life-scenen er helt fyldt og inviterer i den sammenhæng til en ny debat på næste års naturmøde.

- Til den tid har ministeren forhåbentligt reageret, supplerer Jan Eriksen smilende.