Offentliggjort den: 10. juni 2024

Udsætning af fjervildt: Hvad er min ret og pligt?

Sæsonen for udsætning af fjervildt er startet, og dermed er det vigtigt at huske de forpligtigelser, som følger med. Her får du en række af de mest vigtige spørgsmål og svar.

Tekst: Lene Midtgaard
Foto: Niels Søndergaard

Udsætning af vildt er et supplement til de vilde bestande. Især for agerhønens vedkommende kan man betragte udsætning som et kunstigt åndedræt i de områder, hvor bestandene er så langt nede, at det er problematisk at opretholde levedygtige niveauer.

Når man udsætter vildt, er det vigtigt at udsætningsmetoden præger fuglene til så naturnær adfærd som muligt. Naturnær adfærd øger nemlig det udsatte vildts chancer for at give stedets vildtbestand et løft. På den måde skabes der grundlag for en bæredygtig fremgang i bestanden.

Herunder har vi samlet nogle af de vigtigste spørgsmål og svar vedr. udsætning lige nu:

Spørgsmål: Hvor mange stykker fjervildt må jeg udsætte på mig ejendom?

Svar: For gråændernes vedkommende er det gældende, at der må udsættes en ælling pr. 150 m2 åbent vandspejl eller en voksen and pr. 300 m2 åbent vandspejl. Mængden af ænder som kan udsættes i den enkelte sø, afhænger af søens størrelse og man kan dermed ikke pulje det samlede vandspejl og udsætte alle ænderne i én sø.

Vær opmærksom på Naturbeskyttelseslovens regler, inden du begynder at sætte ænder ud.

For agerhøns og fasaner gælder det, at der må udsættes 100 fugle pr. ejendom eller 1 pr. ha på ejendomme over 100 ha. Ønsker man en udsætning større end det, kræver det at man anmelder en biotopplan. Med en biotopplan kan man opnå mulighed for at udsætte 4 agerhøns pr. ha eller 7-12 fasaner pr. ha. Visse ejendomme er undtaget for reglen om anmeldelse af biotopplaner (natur- og skovejendomme), dette kan man læse mere om i Vejledningen til udarbejdelse af biotopplaner.

Spørgsmål: Hvornår skal jeg have et udsætningskursus?

Svar: Hvis du er udsætningsansvarlig for mere end 100 fugle, skal du have et udsætningskursus.

Spørgsmål: Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg køber fjervildt til udsætning?

Svar: Først og fremmest skal du være opmærksom på at de fugle du køber, er sunde og stærke så de har de bedste forudsætninger for et liv i det fri og at du overfor myndighederne kan dokumentere hvor de er købt.

Derudover skal du være opmærksom på, at du inden for en uge skal indberette at du har udsat fuglene til Miljøstyrelsen. Du skal yderligere lave optegnelser på kort med angivelse af art, antal og dato for udsætning. Disse kort skal gemmes i to år og forevises Fødevarestyrelsen hvis de kommer på kontrol.

Du skal være opmærksom på, at køber du gråænder, skal de ledsages af dokumentation for at de stammer fra en besætning som er testet fri for fugleinfluenza. Importerer du fugle fra udlandet skal disse ledsages af et såkaldt TRACES dokument hvor fuglenes endelige bestemmelsessted (adressen hvor de udsættes) fremgår.

Spørgsmål: Skal jeg indberette min udsætning, hvis jeg udsætter færre end 100 fugle?

Svar: Ja. Al udsætning skal indberettes til Miljøstyrelsen. Og der skal også føres optegnelse over udsætning af mindre end 100 fugle. Kravet til indberetning kom som en del af det udsætningsforlig som trådte i kraft i 2018, og skal medvirke til at der kan skabes et overblik over hvor mange stykker fjervildt som reelt udsættes i Danmark.

Er du i tvivl om hvordan man indberetter udsætning, så se vejledningen i vores e-læring om udsætning.