Offentliggjort den: 24. januar 2024

Trofæjagt – ja, selvfølgelig

FACE har netop offentliggjort en undersøgelse af den sociale accept af trofæjagt i Italien, Tyskland, Spanien, Polen og Danmark. Undersøgelsen er gennemført af Yougov, og den stiller skarpt på, i hvilket omfang befolkningen på tværs af Europa accepterer trofæjagt.

Tekst: Joan Brønnum Kvist
Foto: Niels Søndergaard

Yougov*-undersøgelsen viser en betydelig accept af international jagt, hvilket ofte betegnes "trofæjagt". Undersøgelsen er gennemført i fem europæiske lande, og på tværs af disse er der et klart flertal af EU-borgere, som accepterer trofæjagt, forudsat at dette er bæredygtigt.

YouGov-undersøgelsen viste, at kun 23 pct. af de adspurgte fra Italien, Danmark, Polen, Spanien og Tyskland var uenige i det acceptable i at tage trofæet med fra jagt.

Dette tal står i skarp kontrast til påstande fra en lignende meningsmåling udført i de samme lande i 2021 af Humane Society International, som hævdede, at 85 pct. af EU-borgerne er imod "trofæjagt".

Forskellene mellem de to undersøgelser bliver endnu mere tydelige, når man sammenligner accept af jagt og den efterfølgende bevarelse af dele fra det nedlagte vildt som minde, f.eks. skind eller horn/gevir. I Humane Society-undersøgelsen accepterede kun 8 pct. dette, mens resultatet i Yougov-undersøgelsen var mere end 53 pct.

De tyske respondenter var tæt på EU-gennemsnittet med en acceptprocent på 55 pct. Med 34 pct. var italienerne mest kritiske, mens 66 pct. af de adspurgte danskere udtrykte accept.

Det er rimeligt at sige, at undersøgelsen viser en høj europæisk accept af jagt, især når det er forbundet med lovlige og bevaringsorienterede praksisser.

Hvorfor er undersøgelsen vigtig?

At FACE har initieret en analyse, der tegnet et nyt billede af EU-borgernes holdninger til trofæjagt har stor betydning for jægerne, da Humane Society-undersøgelsen tidligere har resulteret i, at flere nationale parlamenter har indledt bestræbelser på at forbyde import af "trofæer".

Derfor har Yougov-undersøgelsen til formål at klarlægge en upartiske offentlige måling, der viser den sociale accept af indenlandsk og international jagt, og resultaterne er positive, da de tydeligt dokumenterer, at EU-samfundet ikke støtter forbud eller begrænsninger på bevægelse af lovligt erhvervede "trofæer".

Undersøgelsen resultater bakkes op om Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen (IUCN) briefingpapir, der siger, at "trofæjagt ... kan og skaber kritisk nødvendige incitamenter og indtægter for statslige, private og lokale jordejere til at bevare og genoprette dyrelivet som arealanvendelse og til at gennemføre bevaringsforanstaltninger "

Afrikansk analyse

Det er ikke kun i EU, at udviklingen i accepten af jagten følges tæt. Også i Afrika er der fokus på udviklingen, hvor en anden nylig undersøgelse (Another recent survey) interviewede 4.000 respondenter i Botswana, Malawi, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Zambia og Zimbabwe.

Her viste resultaterne, at 68 pct. af de adspurgte afrikanere mener, at jagt er gavnligt for bevaring, og at den manglende forvaltning vil resultere i en stigning i krybskytteri. Et flertal på 63 pct. af den repræsentative befolkning betragter store dyr som en "dødelig trussel", når de ikke forvaltes korrekt til bæredygtig brug.

43 pct. af befolkningen i disse lande føler, at importrestriktioner på lovligt opnåede jagttrofæer fra Afrika er racistiske, mens kun 38 pct. sagde, at det ikke var det.

Støtten til jagt var stærkest i Botswana, hvor 57 pct. af befolkningen sagde, at de havde for mange elefanter.

Værdien af fakta

- I dialoger med danske organisationer og politikere om trofæjagter, er det sjældent, at vi bliver mødt af negative holdninger. Derfor kommer analysernes resultater ikke som en overraskelse for os, udtaler Niels Søndergaard, jagtfagligchef i Danmarks Jægerforbund, og fortsætter:

- Uden for landets grænser har vi dog erfaret, at der kan være noget større modstand mod trofæjagt, så her kan de repræsentative analyser var nyttige i det videre arbejde for at sikre trofæjagtens fremtid.

*All data are provided by YouGov PLC. 7.188 respondents participated in the survey, which took place between the 30.10. and 21.11.2023 in Germany, Italy, Spain, Denmark and Poland. The results were weighted and are representative for the population (age 18+) in the respective country.