Offentliggjort den: 22. april 2024

Tilskud til plantning for vildtet

Du kan søge om tilskud til plantning i det åbne land hos Naturstyrelsen. Men du må skynde dig. Ansøgningsfristen for planter leveret til plantning om efteråret er den 30. april.

Tilskuddet er finansieret via jagttegnsmidlerne og et godt eksempel på, at jægerne bidrager til biodiversitet ved at skabe blivende levesteder. Der kan søges om tilskud til plantning til gavn for birkemus, hasselmus eller til en ordinær vildtplantning.

Kravet for de første to formål er, at der anvendes henholdsvis 80 pct. og 95 pct. buske. Den andel kan også anbefales til den ordinære vildtplantning. Der kan kun anvendes arter efter en specifik artsliste – hovedsageligt hjemmehørende – hvilket fremgår af ansøgningsskemaet.

Det er i øvrigt også dem, der skaber størst værdi for vildtet, fordi de gavner flest arter og dermed øger den biologiske værdi. Yderligere krav er, at plantningen må ikke plantes i strid med naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Der ydes ikke tilskud til beplantning på sommerhus- og parcelhusgrunde samt fredskovspligtige arealer.

Der ydes tilskud på 75 pct. af planteprisen, og tilskuddet er skattepligtigt. Ansøgningsfristen for planter leveret til plantning om efteråret er den 30. april. Her på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside kan du finde råd og vejledning om jordbehandling, plantevalg og opbygning af vildtplantninger.