Offentliggjort den: 03. maj 2024

Tilladelse til NNP-hegn

Randers Kommune har givet tilladelse til, at Naturstyrelsen kan opsætte 14,5 km hegn omkring dele af Naturnationalpark Fussingø. Trods Miljøministeriets præbeslutning om afgrænsningen havde jægerforbundet gerne set den kommende bestyrelse for Naturnationalpark Fussingø inddraget i både denne og det planlagte hegn af hensyn til den lokale opbakning.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Max Steinar, arkivfoto

På byrådsmødet den 29. april 2024 har byrådet givet tilladelse til den ansøgning, som Naturstyrelsen har sendt til Randers Kommune om etablering af et 14,5 kilometer langt hegn om dele af Naturnationalpark Fussingø.

OBS: Det herover anvendte billede er et arkivfoto, og forestiller ikke nødvendigvis den type hegn, der påtænkes opsat ved Fussingø.

Vildtets frie bevægelighed

Danmarks Jægerforbund har med en lokal repræsentant deltaget i den hidtidige NNP-projektgruppe nedsat af Naturstyrelsen på Fussingø og har her tilkendegivet jægerforbundets holdning til hegn.

- Jeg vil gerne slå jægerforbundets holdning til hegn fast. Af hensyn til vildtets frie bevægelighed ønsker vi jævnfør forbundets natursyn så få hegn som muligt og ingen etablering af permanent hegning af større arealer, udtaler Kirsten Skovsby, der er politisk ansvarlig for jægerforbundets arbejde med naturnationalparkerne, og fortsætter:

- At man fra national politisk og administrativ side har besluttet afgrænsningen af de to første naturnationalparker (Naturnationalpark Fussingø og Naturnationalpark Gribskov) er i min verden ikke lig med etablering af hegn og slet ikke som planlagt på Fussingø et højt hegn, der har skabt stor lokal modstand, og som vil forhindre vildtets frie bevægelighed.

Svækker mulighed for lokal opbakning

- Danmarks Jægerforbund har både nationalt og lokalt arbejdet for nedsættelse af bestyrelser for de kommende naturnationalparker. Det har vi bl.a. gjort for at sikre lokal opbakning til naturnationalparkerne, siger Kirsten Skovsby og tilføjer:

- Ved at presse beslutningen om både afgrænsningen og hegnet igennem uden at lytte til de lokale interesser, som vil blive repræsenteret i den kommende bestyrelse, svækker politikerne muligheden for at få lokal opbakning til Naturnationalpark Fussingø som et lokalt samlingspunkt med et varieret friluftsliv i et område med fokus på mere natur og forøget biodiversitet.

Ansvar kræver reel indflydelse

- Fra Danmarks Jægerforbunds side kan jeg derfor kun opfordre til, at de kommende bestyrelser får reel indflydelse på såvel etableringen som driften af naturnationalparkerne. Jægerforbundets repræsentanter i de kommende bestyrelser er klar til at tage ansvar, men det skal modsvares af reel indflydelse på beslutninger om f.eks. afgrænsning, hegn eller forvaltning af parkerne, understreger Kirsten Skovsby, der ser frem til de kommende bestyrelsers arbejde med naturnationalparkerne.