Offentliggjort den: 13. februar 2024

Tid til oprydning på flugtskydebanen?

Så overvej at invitere DJ's miljøkonsulent med ud på en kigger. Vi er nemlig i gang med at indsamle viden, erfaringer og gode ideer til inspiration for andre.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Lucas Absalon

Med en flugtskydebane følger ansvaret for at rydde op en gang imellem, hvad enten det drejer sig om patronhylstre, haglskåle eller knuste lerduer.

Hvis det er ved at været tid for din skydebane at få ryddet op, så inviter vores miljøkonsulent, Lucas Absalon, med ud til oprydningen. Danmarks Jægerforbund er nemlig ved at kortlægge hvilke oprydningsmetoder der bliver brugt rundt omkring på skydebanerne. Kortlægningen skal bruges til at dele viden og erfaringer med andre skydebaner - bl.a. via jægerforbundets hjemmeside - så endnu flere kan få glæde af de forskellige metoder, der anvendes.

Undervejs vil miljøkonsulenten tage lidt billeder, primært af skydebanen og oprydningsmetoden, samt fortage et kort interview i forbindelse med besøget. Mon ikke han også har et par gode råd og ideer, som I måske kan nyde godt af?

Danmarks Jægerforbund arbejder for at alle skydebaner rydder op i henhold til deres miljøgodkendelse og understøtter brugen af de bedst tilgængelige metoder. I kan kontakte Lucas Absalon på mail lua@jaegerne.dk eller på mobil 26 79 55 64.


Hør vores podcastserie om affald på skydebanerne - der er foreløbig to afsnit: