Offentliggjort den: 31. januar 2024

Tid til at udnytte landbrugsstøttens muligheder til gavn for vildtet

Den rette terrænpleje for markvildtet kan på nogle landbrugsarealer være afgørende for at sikre markvildtet de rette livsbetingelser for bæredygtig jagt. Ansøgningsrunden starter 1. februar.

Skal du lave terrænpleje på arealer med landbrugsstøtte? Så er det snart tid til at ansøge om landbrugsstøtte. Ansøgningsrunden til grundbetaling og bioordninger starter nemlig 1. februar og løber frem til 22. april.

Terrænpleje sigter mod at forbedre biotopens værdi for vildtet. Det gavner ikke alene det jagtbare vildt, men også dyre- og plantelivet som helhed. Terrænpleje er således ofte med til at øge naturindholdet på terrænet, og initiativerne kan i mange tilfælde medvirke til et mere bæredygtigt jordbrug. Ved at forbedre landbrugslandets økologiske infrastruktur, gennem et netværk af levesteder sikres også gode forhold for nytteinsekter og dermed mindre brug af pesticider – alt sammen til gavn for vandmiljøet og naturen som helhed.

jægerforbundets hjemmeside kan du finde en række faktaark som beskriver hvilke muligheder og betingelser der gælder i 2024 for terrænpleje på arealer med landbrugsstøtte.