Offentliggjort den: 24. maj 2024

Stor hornugle har hovedrollen i natur-tv for natteravne

Nattens største flyvende jæger, den store hornugle, spiller hovedrollen i ugle-tv, der i disse dage sendes direkte og i døgndrift fra en sønderjysk grusgrav.

Tekst: Jan Skriver
Foto: Klaus Dichmann

Via et link kan man følge uglernes privatliv i kraft af det web-kamera, som ugleeksperten Klaus Dichmann har sat op over uglernes rede, der er en fordybning på en af de stejle skrænter i grusgraven.

- Jeg har fulgt yngleparret siden 1998 og stort set alle årene haft et web-kamera til at filme. Der kan være stor forskel på ynglesuccesen fra sæson til sæson. Netop nu er der to livskraftige fem uger gamle unger i reden, og jeg formoder, at de vil bevæge sig omkring i løbet af de næste 10-14 dage, siger Klaus Dichmann, der har skrevet boge ”Lydløse jægere” om de danske ugler.

I reglen er der ro om dagen i ugle-tv. Nattelivet repræsenterer den største aktivitet, men der kan ske noget uventet døgnet rundt. Man ved aldrig med ugler.

- De voksne hornugler holder lav profil om dagen, men hunnen ankommer allerede omkring klokken 18.30 og serverer rotter eller blishøns for ungerne, siger Klaus Dichmann.

Det er dog primært i ly af nattemørket, at dramaerne indfinder sig på ugle-tv. Som for eksempel den nat for nogle år siden da en ræv pludselig for åben skærm dukkede frem af mørket og bed to unger ihjel. Det var højdramatisk ugle-tv direkte fra den danske natur. I ynglesæsonen 2022 ankom en husmår en nat og åd et æg, hvorpå de øvrige i kuldet blev forladt. Men hunnen lagde et nyt kuld. Det var ny viden, at store hornugler er i stand til at lægge om, hvis uheldet er ude.

Videooptagelserne har også afsløret, at menuen ofte består af store fede rotter, kragefugle, måger, pindsvin eller harer. Stor hornugle er ikke nogen kostforagter.

Første gang Klaus Dichmann satte web-kameraet op ved hornuglernes rede var i foråret 2014. Det er dog ikke de samme fugle, der i dag optræder i ugle-tv.

- Den ’gamle’ hun døde for nogle år siden. Hun var ringmærket, så derfor ved jeg, at hun er skiftet ud. Hannen kan derimod godt være den samme, som har været en del af parret i mange år. Store hornugler kan i naturen blive 18-20 år, og i fangenskab kan de blive endnu ældre, oplyser Klaus Dichmann, der siden 1999 har ringmærket 32 ugleunger, der er fløjet fra reden i den grusgrav, hvor web-kameraet står.

Du kan følge med i Klaus Dichmanns direkte ugle-tv fra grusgraven ved at klikke her. Men husk - der sker mest om natten! Ser du stor hornugle på dit revir, og kan du måske lede Klaus Dichmann på sporet af af nye ynglepar? Så hører han meget gerne fra dig og kan kontaktes på tlf. 20 86 90 52.

 

Fakta om stor hornugle


Stor hornugle er en af verdens største ugler og den i særklasse største i Danmark. Den har et vingefang på op imod 180 centimeter, en højde på omkring 70 centimeter og en vægt på 2-4 kilo. Hunnen er den største.

Stor hornugle er ofte knyttet til grusgrave eller kalkgrave, hvor den laver rede i et hul eller en fordybning på stejle skrænter. Den kan også bygge rede og lægge æg direkte på en skovbund eller overtage reder bygget af ravne, rovfugle eller fiskehejrer. Kun hunnen ruger, mens hannen jager og afleverer føde, når det er mørkt.

Stor hornugle lægger som regel 2-4 æg, der bliver ruget i 30-32 dage, inden de klækker. Der kan være stor forskel i størrelsen på ugleunger. I år med rigelig føde overlever alle, men er der knaphed på bytte, klarer kun de største sig.

Engang levede stor hornugle i hele Danmark. Men i 1800-tallet blev den udryddet. Stor hornugle er genindvandret fra Nordtyskland og har de seneste årtier spredt sig nordpå. Det er dog stort set kun syd for Limfjorden, at stor hornugle i dag yngler i Danmark.

Den danske ynglebestand skønnes at tælle flere end 180 par.