Offentliggjort den: 07. maj 2024

Forbundsinstruktører - Jagthund, Midt- og Sydsjælland og Vestjylland

Vil du være en del af et spændende team på tværs af landet? Danmarks Jægerforbund søger freelance forbundsinstruktører til jagthundeområdet i Midt- og Sydsjælland og Vestjylland.

Som forbundsinstruktør får du muligheden for at bidrage til efteruddannelse, vidensdeling og erfaringsudveksling blandt de mange frivillige jagthundeinstruktører, trænere, hjælpere m.fl., som er med til at skabe et solidt fundament af egnet apporterende jagthunde - uddannet på hundens præmisser.

Du skal med andre ord være med til at løfte niveauet blandt vores dygtige jagthundeinstruktører, kursister og andre med interesse for jagthunde. Som forbundsinstruktør får du til opgave at undervise, motivere, dele viden og erfaring, og ikke mindst øge og udvikle kendskabet til uddannelse af jagthundefører i Danmarks Jægerforbund (DJ).

DJ har stort fokus på udvikling og uddannelse af jagthundene og deres fører, og tilslutningen til hundetræning i de omkring 400 tilknyttede jagtforeninger, der tilbyder hundetræning, støt stigende.

Primære arbejdsopgaver

 • Tilrettelægge og gennemføre efteruddannelse af jagthundeinstruktøruddannelse lokalt i jagtforeningerne.
 • Koordinering af uddannelse, vidensdeling og erfaring mellem jagtforeninger, der tilbyder jagthundetræning.
 • I samarbejde med de øvrige forbundsinstruktører og jagthundekonsulenten at sikre forsat udvikling og nytænkning i uddannelse af jagthundefører.
 • Sikre et forsat stort tilbud af kurser og uddannelse målrettet bredden af jagthundeførere i DJ.
 • Undervise på uddannelser, tilvalgsmoduler m.m., samt afholde foredrag.

Faglige kompetencer

Det er et krav, at du:

 • har gennemført uddannelsen som jagthundeinstruktør i DJ med et tilfredsstillende resultat
 • som forbundsinstruktør lever op til DJ’s etiske retningslinjer for træning og håndtering af hund
 • udviser både kendskab og forståelse for uddannelse af egen hund på hundens præmisser
 • kan tilrettelægge et både teoretisk og praktisk undervisningsforløb, der favner bredden af jagthunde i Danmark

Personlige styrker

 • Du kan bidrage socialt til et velfungerende team af hundenørder.
 • Du udviser højt engagement og udpræget stor lyst til at inspirerer og motivere frivillige.
 • Du kan samarbejde på en anerkendende måde, der skaber tillid og gode relationer internt i DJ og med andre interessenter.
 • Du har en udadvendt personlighed og gode formidlingsegenskaber i både skrift og tale.
 • Du kan både fungere i teamet og i selvstændige opgaveløsninger.

Der er fastlagt honorar og kørselsgodtgørelse til stillingen.

Organisatorisk og hundefagligt refererer du til Jagthundekonsulenten i Danmarks Jægerforbund.

Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler, hvor du vil blive bedt om at tilrettelægge en kort hundefaglig undervisningssituation. Ansættelsessamtalerne sker indtil stillingen er besat.

Ansøgningen mærkes ”Forbundsinstruktør” sammen med angivelse af om, det er i "Midt- og Sydsjælland!" eller Vestjylland", du ønsker at være tilknyttet.

Har du spørgsmål stillingen, er du meget velkommen til at kontakte jagthundekonsulent, Ove Dam Hedegaard på tlf. 88 88 75 04.