Offentliggjort den: 11. marts 2024

Social accept af jagt på dagsordenen

Da kommunikationsfolk fra de 37 FACE-lande mødtes til workshop i Østrig handlede det om befolkningens holdninger til jagt. DJ's repræsentant holdt oplæg om den danske tilgang til social accept, og om hvordan vi arbejder med emnet i Danmark.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Dieter Nagl

Vi kan godt være stolte i Danmark. Og ånde lettet op. For hvis vi tror at det omgivende samfund ser skævt til os, så er det absolut intet sammenlignet med situationen i en række europæiske lande. For mens Danmark suverænt topper listen over lande, hvor jagt nyder en meget høj grad af social accept hos befolkningen (cirka 90 pct.), er situationen flere andre steder snarere lige omvendt - f.eks. i Irland, hvor accepten er nede omkring de 40 pct. Det er med andre ord langt fra noget, der bare giver sig selv.

Netop den sociale accept af jagten og jægerne var da også en del af omdrejningspunktet, da kommunikationsfolk fra alle 37 medlemslande i FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU) ultimo februar satte hinanden stævne i forbindelse med messen Die Hohe Jagd und Fischerei i Salzburg, Østrig. Gruppen af FACE-kommunikationsfolk bruger hinanden til sparring omkring alt, hvad der påvirker jagten på såvel fælles europæisk som nationalt niveau, med særlig fokus på det kommunikative.

FACE har netop faciliteret at medlemmerne kunne få lavet en national undersøgelse omkring den sociale accept, og mens Danmarks Jægerforbund af egen drift allerede har fået lavet en sådan undersøgelse, tog flere andre lande imod tilbuddet, herunder Østrig, Spanien og Belgien.

Jægerforbundets repræsentant, digital kommunikationskonsulent Sara Waack-Möller, holdt under mødet i Salzburg oplæg om den danske tilgang til social accept, og om hvordan vi arbejder med emnet i Danmark. Det sker f.eks. via dannelse, høj etik og livslang læring. Derudover blev det kommende EU parlamentsvalg diskuteret, foruden sociale medier og influencere.